Vad betyder Bright’s Disease hänvisar till?

Bright sjukdom är en föråldrad term som refererar till en form av kronisk njursjukdom där blodkärlen i njurarna inflammerad bli och albumin protein finns i urinen. Termen "Bright's disease" är sällan hörs längre då läkarna nu diagnostisera detta villkor nefrit, den medicinska termen för inflammation i njurarna. I början av medicin, publicerade en engelsk läkare vid namn Richard Bright en rapport år 1927 om njursjukdom sedan han fått veta att han kunde upptäcka protein i urinen. Således var ordet Bright sjukdom som härrör från Dr Bright namn och resultat.

Bright's sjukdom, som är både vag och föråldrade, ursprungligen fastställts ha orsakats av ett antal villkor och hänvisade till någon störning i njurarna som kan identifieras av förekomsten av protein. Moderna medicinen har utvecklats mer specifika identifiering vid olika njurproblem och sjukdomar. Till exempel beskriver glomerulonefrit inflammation i filtrering membran vävnader i njurarna medan lupus nefrit är en inflammation i njuren orsakas av ett immunsystem sjukdom.

Det finns många olika njursjukdomar och störningar. Även om inte alla njurproblem kommer att leda till njursvikt, många av dem kan. Vissa patienter vars njursjukdom leder till njursvikt får genomgå en njurtransplantation och så småningom dialys.

Några av de symtom på njursjukdom inkluderar skummande urin, blod i urinen som anges av mörkt rosa eller orange-färgade urin, svullnad i händer eller fötter, samt allmänna känslor av obehag. Urin-och blodprov upptäcka ofta problem med njurarna och vissa läkemedel och andra sjukdomar, som diabetes, är indikatorer på ökad risk för njursjukdom.

Eftersom begreppet "Bright sjukdom" används inte längre att hänvisa till någon sjukdom eller störning i njuren är det inte troligt att patienterna kommer att få höra den term som används idag. Dock Dr Richard Bright publicerade resultat ändå anses vara en pionjär framsteg i att upptäcka njursjukdomar och störningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.