Vad är Cerebral ventrombos?

Cerebral ventrombos (CVT) är en neurologisk sjukdom där en propp i ett av blodkärlen i hjärnan hindrar det fria flödet av blod. Klassiskt, sker fortbildningen i Dural venösa bihålorna som dränera blod från hjärnan. Patienter med detta tillstånd fram allmänt stroke-liknande symtom såsom förvirring, svaghet och yrsel, och de kan också uppleva synproblem och huvudvärk, även svår huvudvärk av plötslig kallas blixt huvudvärk. Liksom andra neurologiska sjukdomar, förbättrar prognosen när patienten får behandling tidigt.

Orsakerna till cerebral venös trombos varierar. I vissa fall är villkoret en komplikation av en sjukdom eller skada. Patienter med vissa sjukdomar och skador löper större risk att utveckla cerebral ventrombos, och deras läkare kan övervaka dem för tidiga tecken på trombos. Vid andra tillfällen, förefaller villkoret vara spontan till sin natur, men en läkare kommer vanligtvis att rekommendera diagnostik och utredning för att se om en orsak kan fastställas, eftersom det kan bli nödvändigt att behandla orsaken att lösa blodproppar.

Med en huvudvärk tenderar att göra det lättare att diagnostisera cerebral ventrombos, men huvudvärk inte närvarande i alla patienter. Människor bör definitivt ta del av neurologiska förändringar som de ser i sig själv och andra, så att man snabbt diagnos och behandling kan ges för neurologiska sjukdomar som fortbildning. Neurologer skulle i regel föredrar att se en patient utan ett problem och uttala en sanering av än att se en patient för sent för att någon var rädd för att störa läkare.

När patienterna att utveckla symtom på cerebral ventrombos, kan flera diagnostiska verktyg användas för att exakt diagnostisera patienten. I en neurologisk examen, kan en läkare bekräfta att en patient med en neurologisk problem och lära sig mer om var problemet. Imaging studier av hjärnan kan avslöja ocklusioner och andra avvikelser som kan användas för att skapa en mer fullständig diagnostisk bild av patienten. Arteriograms, där blodkärlen studeras, kan vara särskilt nyttigt.

Den rekommenderade behandlingen för cerebral ventrombos är att administrera antikoagulerande läkemedel. Dessa mediciner kommer att bryta upp koagulera, så att blodet kan flöda genom blodkärlen igen. En läkare kan också rekommendera vasodilaterare vilket kommer att bredda blodkärlen. När patienten visar tecken på förbättring, en annan tänkbar studie kan beställas för att bekräfta att levra har lösts.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.