Vad är Positron Emission Tomography?

Positronemissionstomografi, även känd som en PET-undersökning, är en typ av diagnostik bildteknik som använder kärnteknik. En PET-kamera är en stor bit av medicinsk utrustning, formad ungefär som en munk. I mitten av skannern är en ihålig tub-formad hål där patienten ligger medan skannern fungerar.

PET-tekniken använder radioaktiva spårämnen för att undersöka metaboliska processer i kroppen. När det gäller cancer diagnos, till exempel, är radioaktivt spårämne ofta en glukoslösning. Upptag och metabolism av glukos är snabbare i maligna celler än hos friska celler, eftersom cancerceller dela snabbare och därför använda mer energi. En PET-undersökning kan då upptäcka de områden av kroppen där glukosupptag har varit högre än normalt. Olika typer av radioaktiva markörer används beroende på vilken sjukdom eller organ som undersöks.

Positronemissionstomografi är användbar som ett instrument för forskning, och har använts för att kartlägga normalt hjärta och hjärnans funktion. PET används ofta i cancerforskningen, särskilt i prekliniska djurförsök. En fördel med detta är att djupet och bredden av information som kan erhållas tillåter forskare att använda färre försöksdjur i sitt arbete. Forskare kan inte bara få detaljerad information, har de också den information som vid flera tidpunkter under loppet av långa experiment. PET används även i många andra typer av forskning. I farmakologiska studier till exempel, är radioaktivt läkemedel injiceras i djur, och PET skannar används för att studera hur läkemedel metaboliseras och utsöndras.

Positronemissionstomografi används också inom diagnostisk medicin. Till exempel kan denna teknik upptäcka tumörer och fastställa var cancern har spridit sig i kroppen, utvärdera hjärnan avvikelser, samt undersöka blodflödet till hjärtat. Denna typ av medicinska prover är diagnostiska i naturen är det också en viktig del av behandling för många sjukdomar.

När det gäller cancer, till exempel, är positronemissionstomografi vanligen används för diagnostik för att fastställa omfattningen av cancer i kroppen. Denna typ av cancer scan är också användbart för att bedöma en patients svar på behandlingen. Genom att jämföra hur omfattande cancer är före och efter en viss behandling kan läkarna avgöra om behandlingen har varit effektiv.

Positronemissionstomografi sker ofta i samband med datortomografi diagnostiska undersökningar. Dessa båda prov agera synergistiskt, ge information som är mer detaljerad än vad som kan erhållas genom att utföra provningar separat. PET kan också genomföras i samband med magnetisk resonanstomografi.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.