Vilka olika typer av medicinsk transport?

Även känd som sjuktransporter, medicinsk transport är något transportmedel som används för att transportera en patient till eller mellan medicinsk behandling anläggningar. Det vanligaste exemplet på medicinsk transport befordran är ambulansen, ett markfordon som ofta används i nödsituationer att rusa en skadad eller svårigheter part i ett sjukhus eller annan vårdenhet. Transport alternativ kan också inbegripa fordon som privat drivs av sjukhem och särskilt boende till transporter boende till och från läkarbesök, samt akuta flygtransporter som kan användas för att flyga patienter till medicinsk utrustning på distans.

Bland de olika medicinska transporttjänster är den lokala ambulans de vanligaste. Ofta privat drivet, dessa lokala tjänster används för akut medicinsk transport till lokala sjukhus eller annan lämplig vård när de är patienten inte är i skick att transporteras på annat sätt. En ambulans är ofta används för icke-brådskande sjuktransporter, som att flytta en patient som är oförmögen från ett sjukhus till ett annat. Den sjuktransport får mer sällan användas för transport av patienter från en vårdinrättning till en privat hem eller en privat klinik på deras ut från sjukhuset.

Air medicinska transporter har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Ofta är denna typ av medicinska transporter reserveras för situationer där det finns en hög angelägenhetsgrad. Ibland kallas ett ambulansflyg, flygplan och helikoptrar är utrustade med all livsuppehållande utrustning som behövs för att hålla patienten stabil under resan. Det är inte ovanligt för denna typ av medicinska transporter som kommer att användas för att flytta patienter i behov av specialiserad vård från ett sjukhus till ett annat vård anläggning med expertis inom kirurgisk eller behandlingsalternativ som är relevanta för patienten.

Akut luftbro medicinska transporter är också ofta anställda som ett medel att gå militär personal från en krigszon till en vårdinrättning som är utrustat för att behandla den typ av skador som enskilda. På samma sätt är luft sjuktransporter används ofta av privatpersoner som blir sjuk under ett besök i ett annat land och som önskar återvända till sitt hemland för behandling. Det finns luft medicinska transporttjänster tillåtelse att bedriva verksamhet i nästan varje nation i världen.

I fråga om kostnader, är de flesta former av sjuktransporter som omfattas av helt eller delvis av sjukförsäkringen. I situationer där medicinska nödsituationer eller transporter som anses nödvändiga av en läkare, avgifterna är mer sannolikt att täckas helt. Men individer som väljer att använda privata medicinska transporter när en annan transportmedel skulle fungera lika bra kan hitta sin leverantör sjukförsäkring kommer att förneka det påståendet, medan den enskilde att betala kostnaden för medicinsk transport ut ur sin egen ficka.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.