Vilka är de olika typerna av trombocyter sjukdom?

trombocyter celler är nödvändiga inslag i blod. Bland andra funktioner, är den viktigaste rollen av trombocyter att undvika alltför kraftig blödning från yttre och inre sår. Cellerna bifoga till platsen för ett sår att bilda en barriär, vilket leder blodet att koagulera. Allvarliga hälsoproblem kan uppstå om trombocyterna inte fungerar tillfredsställande eller om det finns helt enkelt inte tillräckligt många av dem i blodet för att främja koagulering. Det finns flera olika typer av blodplättar sjukdom som kan orsakas av infektioner, immunförsvaret inte fungerar, eller genetiska avvikelser som leder till för få eller för många trombocyter. De vanligaste typerna av trombocytfunktionen sjukdom trombocytopen purpura (TCP), hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), Von Willenbrand sjukdomar och trombocytos.

Trombocytopeni hänvisar till ett onormalt lågt antal blodplättar , som bestäms av en persons läkare. En person med trombocytopeni finns risk för alltför stora blödningar och blåmärken, och allvarliga fall kan leda till blödningar. Det är oftast ett resultat av kroppen inte producerar tillräckligt med blodplättar eller immunsystemet felaktigt förstöra friska blodplättar celler. Sjukdomar som påverkar produktionen av nya trombocyter inkluderar hiv och benmärg cancer. Immunsystemet fel kan leda till TCP, hus eller andra mer ovanliga typer av blodplättar sjukdom.

TCP och HUS är olika typer av blodplättar sjukdom som uppstår när antikroppar produceras av immunförsvaret som attackerar trombocyter. Orsakerna är oftast okänd, men vissa fall är bundna till bakterie-eller virusinfektioner. HUS är vanligare hos barn, medan TCP vanligen drabbar vuxna över 60 år. Efter läkare göra en diagnos på TCP eller HUS, föreskriva de oftast kortikosteroider för att främja bättre immunförsvar fungerar. En nödsituation där blödning kan inte stoppas kan kräva en blodtransfusion för att fylla på blod försörjning av blodplättar.

Vissa typer av blodplättar sjukdom är resultatet av medfödda sjukdomar. Von Willenbrand sjukdom är en av de vanligaste genetiska förutsättningar att påverka trombocyt-funktion. En mycket specifik genetisk mutation hämmar produktionen av Von Willenbrand protein. Utan protein, trombocyter inte kan hålla sig till väggar av sår och främjar koagulering. Allvarliga fall av Von Willenbrand sjukdom kan leda till allvarliga blödningar om det inte kontrolleras av läkemedel. Detta blodplättar Sjukdomen kan inte botas, men läkare kan ordinera en mängd olika läkemedel som kan ta bort symtomen och ger människor möjlighet att leva ett normalt liv.

Trombocytos är ett tillstånd där kroppen producerar för många trombocyter. Det kan orsakas av en benmärg sjukdom, en virusinfektion eller en allvarlig inflammatorisk sjukdom. I de flesta fall leder överproduktionen av trombocyter inte att få några negativa symtom eller hälsoeffekter. I sällsynta fall kan dock blodet starta oväntat att koagulera i extremiteterna eller i hjärnan. Ett koagel kan begränsa blodflödet och beröva kroppen av syre, vilket kan leda till bestående hjärnskador. Trombocytos vanligen kontrolleras genom att behandla den underliggande orsaken, men en akut operation kan behövas för att bryta upp blodproppar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.