Vad är N-nitroso?

N-nitroso är ett ämne som är en teratogen, mutagen och cancerframkallande. Bära en fullständiga namn som N-nitroso-N-Methylurea är ämnet oftare kallas helt enkelt MNU. N-nitroso skall uppfattas som ett alkylerande medel som kan vara mycket giftiga för människor.

Exponering för N-nitroso kan ha en rad komplikationer för människor. I begränsade mängder, får N-nitroso utlösa reaktioner som är relativt vanliga för en orolig mage eller en vanlig förkylning. Detta kan omfatta en allmän känsla av illamående samt huvudvärk.

Ökad exponering för N-nitroso kan leda till ytterligare komplikationer som kan vara något mer alarmerande. Hudutslag kan börja visas, tillsammans med en effekt på ögonen. Det kan framstå som trycket koncentrerat till det allmänna området i ögonen, och den enskilde kan ha en känsla av att ha något fastnar mellan ögat och ögonlocket. Eftersom exponeringen fortsätter kan synkvalitet lidande.

Tillsammans med yttre symtom, N-nitroso börjar också att orsaka utveckling av tumörer eller massa i kroppen. Några av de vanligare påverkade områden är magen, bukspottskörteln och även hjärnan. Ett antal olika typer av cancer har samband med långvarig exponering för N-nitroso. Graden av cancerframkallande förmåga kopplat till ämnet först upptäcktes i 1972 med hjälp av kontrollerade labbet djurförsök. Under de närmaste femton åren, andra kontrollerade tester visat att N-nitroso innehöll egenskaper som skulle kunna leda till utveckling av cancer i flera delar av kroppen, om exponeringen var tillräcklig.

Exponering för N-nitroso är relativt osannolikt för majoriteten av befolkningen. Även bland personer som kan exponeras för ämnet är exponeringen oftast minimal och inte under en lång tid. Detta innebär att ett relativt litet antal människor någonsin har upplevt något annat än lindriga och övergående besvär till följd av att komma i kontakt med N-nitroso. Fortfarande, om det finns någon chans att exponeringen är personer som normalt uppmanas att bära skyddskläder, inklusive mask, för att minimera graden av exponering.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.