Vad är nyckeln till Trench säkerhet?

Det finns två nycklar till skyttegraven säkerhet: lämplig byggteknik och kontinuerlig övervakning av markens tillstånd. En trench är en öppning i marken som är djupare än den är bred. Diken används av många anledningar, allt från installation av underjordiska rörledningar till miljöstudier.

Jordmekanik och fysikens lagar anges att alla diken så småningom kommer att grotta i. Det är bara en fråga om när och om det finns några personer i riskzonen. Trench säkerhet ligger i noggranna förberedelser av lokaler och mark resultat skick. Planering och användning av modern teknik ökar dike säkerhet.

Det finns två godkända metoder för att bygga diken: shoring och sluttande. Shoring är processen att installera trä eller paneler metall mot marken väggar inne i diket och säkra dem på plats med barer och vises. Installationen av shoring paneler måste göras korrekt, eftersom de måste behålla tillräckligt motstånd för att hålla marken igen medan arbetet pågår. Korrekt shoring hindrar jorden från att falla i diket.

En sluttande dike har en bredare vinkel på toppen av graven än på botten av diket. Denna metod används för att minska risken för en skyttegrav grotta in genom avlägsnande av material från mynningen av diket. Formen på sluttande diket är en omvänd triangel, med en bredare öppning i toppen av graven än vid basen.

markförhållandena är klassade med vanliga kriterier och får en av fyra möjliga ranking nivåer. Jordtyper varierar från mycket dålig till ganska bra. Avgöra vilken typ av jord och planera verksamheten diket byggnaden är ansvarig för webbplatsen ingenjör. Arbetsmiljöfrågor regler ange att det åligger en ingenjör för att säkerställa att diket är korrekt utformad och en skyddsmekanism är på plats för att skydda arbetstagarna i händelse av en grotta det. Arbetstagare kan vidta åtgärder för att utbilda sig inom dike säkerhet och vägra osäkra arbetsmoment.

jordart bestämmer graden av lutning krävs. I mycket dåliga markförhållanden måste dike vara stöttade att se diken säkerhet. I fattiga markförhållanden, om väggarna vara sluttade i förhållandet tre meter (0. 9 meter) tillbaka från sidorna för varje fot (0,3 meter) av avståndet till diket botten. I både goda och ganska goda markförhållanden, den nödvändiga lutningsvinkeln är 45 grader. Detta leder till en vägg sluttande vid ett förhållande på en fot (0,3 meter) tillbaka från sidorna för varje fot (0,3 meter) ner till botten av diket.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.