Vad är kommunernas avfallshantering?

Kommunal avfallshantering hänvisas till mänskligt avfall produkter, både hushåll och biologiska, och sätten att hantera dem. Det kan handla om lämplig förvaring, rengöring, filtrering, och avlägsnande av sådant avfall från samhället. Sådana förfaranden ofta genomförs av staden i specialiserade platser.

Fast avfall är en typ av mänskliga avfall som måste behandlas för att förhindra uppbyggnad och överbeläggning. Denna typ av avfall som kan innehålla saker som sopor, enligt flaskor, omslag, mat och andra oanvända föremål kastas in burkar och dumpsters. I allmänhet är dessa biprodukter förs till en deponi där de hålls, och i vissa fall, slutligen brännas eller komprimerad att skapa mer utrymme.

En annan form av kommunalt avfall, i form av fast avfall, är återvinning. Detta avser flera metoder för rengöring, slipning eller smältning och återanvändning av vissa fasta bränslen. Den mest lättillgängliga återvinningscentraler ta i plast, papper och varor glas. Återvinning är att föredra metoden hanteringen av kommunalt avfall, eftersom den förhindrar spill av deponier och hjälper till att bevara naturresurser.

Biologiskt avfall avser alla människors exkrementer som kommer som ett resultat av normala biologiska funktioner. Vad går ner en s rör hemma eller på arbetet så småningom hamnar i stadens avloppssystem. Vid den tiden är vattnet separeras från solida material filtreras, renas, renas, och vid någon tidpunkt återanvändas. Denna process är mycket känslig och ansträngande, men nödvändig för att säkerställa att en stads vattenförsörjning är säkert för människor.

mer progressiva sätt hanteringen av kommunalt avfall kan hittas allt oftare runt om i världen. Dessa kan inkludera rengöring av fast avfall och sedan återanvändning av alla objekt packas tillsammans. Studier har gjorts om med denna papperskorgen för att bygga hus till behövande familjer i mindre lyckligt lottade delar av världen. Tekniker som dessa hjälper till att bevara jorden på olika sätt, samt ge skydd för de nya invånarna i sådana hus.

Kommunal avfallshantering är en nödvändig del av varje samhälle. Medborgarna kan göra jobben för kommunalt avfall hanterare och samlare lättare genom återvinning någon produkt där återvinning är tillgänglig och bortskaffande av avfall i rätt behållare. Detta säkerställer att skräp inte hamnar på stadens gator eller varv.

En annan viktig sak att tänka på är lagring av farligt material. Farliga material kan innehålla medicinska förnödenheter, oljor motor, bensin och rengöringsmedel. Ta alltid dessa objekt till rätt avfallsanläggningar. För att hitta en av dessa platser, kontrollera med stadens tjänstemän.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.