Vad är en deponi för farligt avfall?

En deponi för farligt avfall är en typ av anläggning som särskilt reserverats för bortskaffande av giftigt avfall. Farligt avfall behandlas, lagras och bortskaffas i en deponi. I nästan samtliga fall måste dessa deponier ha riktig regering tillstånd innan operation. Det finns olika typer av farligt avfall inklusive grottor, gruvor, sängar salt, saltgruvor och traditionella anläggningar.

Farligt avfall kommer från en rad källor, däribland laboratorier, fabriker, hushåll och byggarbetsplatser. Eftersom detta avfall är giftigt och farligt, kan den inte placeras inuti en vanlig sopor anläggning. Oljor, smörjmedel, lösningsmedel, kemikalier, batterier, bly färg och objekt som innehåller kvicksilver är bara några av de material som ska skickas till en deponi för farligt avfall. I grunden är ett ämne som är lättantändliga, frätande, reaktiv, eller på annat giftigt anses farligt avfall. I de flesta länder måste containrar som håller giftiga ämnen märkas tydligt före dumpning.

I Nordamerika, en deponi för farligt avfall måste uppfylla stränga statliga riktlinjer. Dessa riktlinjer omfattar utrusta alla dumpning områden med en dubbel sammansatt liner, så att avfallet inte tränger in i marken orsakar skada. Dessutom måste alla vätskor ordentligt innehöll, och en effektiv och funktionell avfall detektionssystem måste konstrueras.

Även farligt avfall kan omhändertas på rätt sätt, det finns också många olika sätt att minska mängden giftigt avfall som produceras. Villaägare kan minska giftigt avfall genom att följa ett par steg. All användning av gödselmedel som innehåller kemikalier bör minimeras, alla containrar bekämpningsmedel bör sköljas ordentligt innan den kasseras.

mycket viktigt att farligt avfall alltid tas om hand på rätt sätt. Ofta husägare plats giftigt avfall i den vanliga soptunnorna. När detta händer kan giftiga ämnen inte skickas till en deponi för farligt avfall. Istället är dessa ämnen blandas med giftfria skräp, som kan orsaka miljöskador.

Alla som använder en hel del giftiga ämnen kan överväga återvinning dem. Genom att hitta en person som använder samma kemikalier Eventuell oanvänt kan delas med denna person. Denna typ av återvinning kan bidra till att minska mängden giftigt avfall som produceras.

Omhändertagande av giftigt avfall och skicka det till en deponi för farligt avfall är miljömässigt ansvarsfullt. Insamling program finns genom att besöka en stad eller ort regeringens hemsida. De flesta städer har någon form av insamlingen för att hjälpa invånarna bortskaffa toxiskt avfall på rätt sätt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.