Vilka är de olika formerna för farligt material Shipping?

farliga material, även känd som Hazmat eller farligt gods, är fasta ämnen, vätskor eller gaser som i allmänhet klassificeras som potentiellt farliga för människor, djur eller miljön. Farliga material sjöfarten kräver vanligtvis en exakt metod för transport för att förhindra dessa potentiella hot. Dessa metoder kan variera beroende på vilken typ av farliga material som transporteras och i vilka länder de får transporteras.

Metoderna för farligt material sjöfarten i allmänhet kan delas upp i tre delar. Ett farligt material brukar klassificeras efter vilken typ av farliga ämnen det är, och sedan märkt på motsvarande sätt. Ett lämpligt transportmedel måste också väljas för farliga ämnen. Sjöfarten och transport av farliga material i sig vanligtvis hanteras av en utbildad professionell valts för uppgiften.

Innan leverans farliga material, de flesta västerländska länder kräver en klassificering och märkning system för farligt gods. Detta kan hjälpa till att identifiera vilken typ av Hazmat som transporteras. Till exempel kan farliga material skall klassificeras som explosiva varor, komprimerade gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, oxidationsmedel, radioaktivt material, frätande vätskor eller diverse. Var och en av dessa enskilda klassificeringar består normalt av undergrupper, vilket ytterligare anger de Hazmat. Rombformade färg och koder design i allmänhet används för att skilja dessa typer, ge omedelbar information om innehållet i det farliga godset.

Transportation metoder för farligt avfall brukar bero på vilken typ av farligt avfall som är att sändas. Hazmat kan sändas med fordon som flygplan, tåg eller lastbilar. Många typer av truckar kan användas för farligt material sjöfarten. Dessa omfattar lastbilar, tankfartyg bulk, ISO tankcontainrar, rör släpvagnar och lastbilar med tankar. Eftersom dessa lastbilar använder ofta offentliga vägar för sina farleder, skyltar ofta är placerade på utsidan av fordon att göra folk medvetna om att Hazmat som transporteras.

Ibland arbetstagare fartyg farliga material för hand. Denna regel kan vara ett resultat av att inte veta ett material är farligt. Många gånger kan det vara tecken på korrupta affärsmetoder, där Hazmat regler ignoreras, liksom arbetstagare säkerhetsstandarder.

arbetstagare som arbetar i farliga material sjöfarten normalt skall ha någon typ av ackreditering . Det kan innebära genomgår en omfattande utbildning och klara ett prov för att bli en certifierad avlastaren eller transportören. Beroende på det farliga karaktär Hazmat är detta normalt krävs för att säkerställa de säkraste transport möjligt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.