Vilka är de olika Septic Tank förordningar?

slamavskiljare fungerar ofta som avfallsmottagandet när det inte finns ett avloppssystem. Innehållet som flödar genom systemet i regel som farligt avfall, så det brukar vara föreskrifter om dessa system. Dessa är ofta utfärdade av lokala myndigheter men septisk tank förordningar kan också avfattas på högre nivåer. Trots att reglerna varierar, de ofta avser frågor som tank storlek, läge och installation.

Sedan en septisk tank är ett farligt avfall lagring kärl, är det i allmänhet ett brott att placera den för nära till en byggnad. Vanligtvis slamavskiljare förordningar beskriva ett minsta angivet avstånd. Det är också viktigt att se till att systemet är lämpliga för att bygga det kommer att betjäna. Slamavskiljare regleringar kan diktera hur stor en tank måste vara att tjäna en viss byggnad eller en grupp av byggnader. Detta sker ofta grundar sig på antalet personer som förväntas bidra till systemet.

Flytande avfall, som kallas spillvatten, rör sig från septisk tank till en mekanism som kallas en drainfield. Den drainfield släpper vätskan i en kropp av jord, där den renas, eftersom det sipprar ner i poolen av grundvatten, som levererar bra. Eftersom drainfield spelar en så viktig roll i processen kan det finnas septiktank regler som specifikt riktar sig till denna del av systemet.

Det är till exempel en markprover Ofta krävs innan du installerar en septisk tank. Skälet är att alla typer av jord kanske inte är lämpligt att agera som en drainfield. Det kan vara olagligt att placera en septiktank i vissa typer av mark.

Vissa jordtyper är lämpliga, men mindre effektivt än andra. Det tenderar också att vara septiktank förordningar som kommer att diktera storlek byggnaden partiet i dessa fall. Tomter kan behöva ökas avsevärt för att placera drainfield längre bort från byggnaden den tjänar i ansträngningarna för att skydda grundvattnet.

Innan avloppsvatten gör att de är oense genom jorden, kan de vara farliga. De kan utgöra allvarliga hot mot människor, djur eller växter exponeras för dem. Det är därför oftast en kränkning att detta material kan flöda in alla vattenvägar eller öppna ytor.

DIY, eller gör-det-själv, börjar bli populär i många hushåll. Vissa människor bygga även sina egna bostäder. Installera en septisk system kan dock vara en uppgift en person inte lagligen kan göra själv. På många ställen, septiktank regler kräver att endast vissa yrkesutövare får installera dessa system. Kravet på professionell installation blir ännu mer sannolikt om systemet kommer att användas av industrianläggningar, släpvagn parker, eller flera hus.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.