Vad är några exempel på tryckluftsverktyg?

Tryckluft verktyg drivs av luft-komprimering, som lämnas av en luftkompressor ansluten till verktyget med en luftslang. Luften kompressor skapar makt genom att kondensera och komprimera luft till så lite som 1 /8 sin ursprungliga volym. När luften försök att expandera till sin ursprungliga volym, skapar den energi som utnyttjas som drivmedel. En tryckluft verktyg kallas också ett pneumatiskt verktyg. Exempel på en tryckluft verktyget innehåller en spik pistol, skiftnyckel, borrar och hammare, men detta är inte alls en uttömmande förteckning.

tillverkningsenheter, byggföretag och andra industriella anläggningar kan använda en tryckluft verktyg för en rad olika skäl. En tryckluft verktyg är ofta lättare än den elektriska versionen av samma verktyg så att arbetstagare att använda verktyget mer bekvämt och för längre perioder. På samma sätt kan en tryckluft verktyg vara mer effektiva än en elektrisk verktyg utan att förbruka lika mycket energi. Tryckluft-verktyg kan också spara tid, särskilt i mycket stora projekt. Målning, slipning, sandblästring och mycket mer industriell verksamhet ofta förlitar sig på tryckluft makten.

En av tryckluft verktyg kan få sin tryckluft från en av flera olika typer av kompressorer, alla med olika kapacitet och förmåga. En bransch val av luftkompressor kan grundas på flera faktorer, bland annat kraven på slutlig användning luftkvalitet, makt och energianvändning, och kostnadseffektivitet jämfört med produktionen.

Hantverkare ofta föredrar en tryckluft verktyg över ett elverktyg för vissa arbeten. Gips och trim arbete är både lättare och avslutas snabbare med tryckluftsverktyg. De vanligaste köpta tryckluft verktyg duo för villaägare är den pneumatiska borr och spik pistol. Om du är en husägare shopping för tryckluft verktyg, se till att du förstår hur olika modeller fungerar och hur energi tillförs. Läs tillverkarens anvisningar för användning och underhåll, och se till att ha rätt storlek slangar, armatur och luftkompressor.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.