Vad är en Varuinformationsblad (MSDS)?

En Varuinformationsblad (MSDS) är officiell dokumentation av egenskaperna hos ett visst ämne registreras på en blankett för enkel visning. Syftet med SDB är att ge arbetstagare, konsumenter och säkerhetspersonal med utförlig information om potentiellt farliga kemikalier eller komponenter i ett visst ämne eller produkt. Informationen på ett datablad innehåller fysikaliska data, lagring, hantering och bortskaffande.

Varianter av MSDS former finns i flera länder. Även om bladet kan ge konsumenterna information om produktens potentiellt skadliga effekter eller innehåll, är SDB främst avsett att vara till nytta för dem som arbetar med ett ämne eller behandla dem som har skadats av oavsiktlig exponering eller felaktig användning av en produkt.

Säkerhetsdatablad används ofta och gör katalogisering information om kemikalier enklare och effektivare. En arbetsplats som använder en kemisk-baserad produkt måste ha MSDS uppgifter tillgängliga för sina anställda. Likaså måste alla produkter som innehåller potentiellt farliga kemikalier vara märkta med en lämplig varningssymbolen och produkten måste kunna korsreferens på SDB för specifik information om hantering och exponering.

Varje land som använder MSDS former har en särskild organisation som ansvarar för uppdragsgivning Varuinformationsblad format och innehåll samt de förordningar som åläggs tillverkare och arbetsgivare. I USA är uppdragsgivning organisationen Arbetarskyddsstyrelsen Administration (OSHA). I Kanada fastställs Workplace Hazardous Materials informationssystem (WHMIS) bestämmelserna.

Även format för säkerhetsdatablad varierar, den information som finns på bladet är ganska konstanta. Även industriella och kommersiella företag att få mest nytta av belastningsbesvär former, kan konsumenterna begära ett säkerhetsdatablad för varje kemisk produkt som de köper. Den information kan erhållas antingen från återförsäljaren eller tillverkaren. På samma sätt, någon som utför arbete i hemmet som kräver användning av kemikalier, vare sig det landskapsarkitektur eller förintelse, kan förse dig med ett datablad för varje produkt som de kan använda.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.