Vad är ett konkret test?

Ett konkret test är ett test som utförs för att lära dig mer om egenskaperna hos en specifik urval av betong. Ett antal olika tester kan utföras på betong, både på arbetsplatsen och i ett laboratorium. Eftersom betong är ett viktigt strukturelement testar obligatorisk i många regioner i världen, och byggföretagen måste tillhandahålla dokumentation av sina tester och resultat när de ombads att göra det av regeringsföreträdare. Testresultat också arkiveras vid ett problem uppstår i framtiden.

En av de mest klassiska konkreta tester är en nedgång test. I en lågkonjunktur provning och som är konkret packats in i en kon som tas sedan bort för att se hur långt de konkreta sjunker eller sjunker utan stöd av konen. Förändringar i lågkonjunktur höjd mellan partier av betong kan indikera en konsekvens problem. Det finns också nedgång för olika typer av bygg-, låg nedgången höjd konkret, till exempel inte kan användas för att bygga vägar. Således är nedgången konkreta testa både en kvalitetskontroll åtgärd och en konsekvens åtgärd.

Andra typer av betong test kan innehålla en laboratorieanalys av komponenter i betong, för att bekräfta att betong innehåller vad tillverkaren hävdar att den innehåller, och lära dig mer om egenskaper som hållbarhet och permeabilitet. Konkreta måste uppfylla särskilda krav, särskilt för hög belastning projekt som broar och höga byggnader stiga, vilket gör lab tester viktigt att bekräfta att betong är säker att använda och att den tål år av stress.

Materialprovning i allmänt syftar till att säkerställa att materialen uppfyller kvalitetskontroll standarder, följa alla lagar som kan vara relevanta, och innehålla komponenter människor hävdar de innehåller. Om betong inte ett konkret test kan det innebära att en del av ett byggprojekt måste göras om för att ta bort den felaktiga betong, eller att ett parti av betong måste kasseras innan det kan användas i byggandet.

Människor har testat konkret för styrka, hållbarhet och användbarhet sedan romartiden. Märkligt nog rapporter om förfalskning av konkreta testresultat dyka upp i nyheterna på ett regelbundet med byggföretag anklagas för att slarva att slippa byta arbete som utförs med felaktiga betong. Ansedda företag använder tredje part för att testa sina konkreta så att resultaten är neutrala, så att det kommer att finnas några tvivel om säkerheten i betong i framtiden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.