Vad är en Master Plumber?

En mästare rörmokaren är en SAKAB som installerar och reparerar olika kommersiella lokaler, bostäder VVS-system. Han eller hon kan specialisera sig på att utveckla nya system, om eller montering rör, eller utför reparationer och underhåll på redskap och fixturer. Master rörmokare är ofta egna företagare, men många arbetar för lokala myndigheter, byggföretag och vvs leverans butiker.

VVS-experter är av avgörande betydelse för konstruktion och tillverkning av kommunalt, handel och bostäder vattensystem. Ingenjörer arbetar ofta med en master rörmokare för att skapa ritningar för nya system och fastställa kostnaderna för att genomföra nya system. Rörmokare är involverade i design fördela ofta allt nödvändigt material och leda en installation team. Efter byggandet av ett nytt system, en master rörmokare kanske utför en grundlig kontroll för att säkerställa att den fungerar och överensstämmer med lokala VVS-koder.

hem och företag kräver att kompetensen hos en mästare rörmokare att installera och reparation rör, utrustning och inventarier. En rörmokare följer vanligtvis ritningar och byggnormer när du installerar olika fixturer, såsom sänkor och badkar. När ett rör eller utrustning slutar fungera korrekt, kommer en rörmokare inspektera systemet, diagnostisera problemet och genomföra nödvändiga byten eller reparationer.

Master rörmokare är vanligtvis kunskap om många olika aspekter av rörsystem, men vissa väljer att specialisera sig på ett eller flera områden. Rörläggare, till exempel installera rör i alla storlekar som skall användas för vatten-och gastransport. De kopplar samman rör mellan avlopp och vattenledningar till olika anläggningar. Master pipefitters vanligen är specialiserade på att arbeta med trycksatta vattensystem, exempelvis sådana som används vid tillverkningen företag och kraftverk.

För att bli en mästare rörmokare, måste en person erhålla typiskt en associerad examen från ett community college eller fylla i en utbildningsprogram vid en yrkesskola. Många rörmokare börja sin karriär som lärlingar, där de hjälper erfarna rörmokare för fyra till fem år att lära sig branschen direkt på plats. Efter avslutad en lärlingsutbildning, kan en rörmokare börja öva självständigt och förbereda sig för ett statligt eller landsspecifika tillstånd examen. Tentamina testa en persons allmänna VVS-kunskaper samt hans eller hennes förståelse för lokala VVS-koder och regler.

Det är i allmänhet en stark efterfrågan på licensierade master rörmokare att genomföra nya vattensystem och behålla befintliga sådana. Urbanisering och befolkningstillväxt leder till att behovet av erfarna yrkesmän i både bostäder och industrianläggningar. Tekniska framsteg i reningsverk och kommunalt vattensystem utgör nya möjligheter för rörmokare som arbetar inom alla specialiteter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.