Vad är en Fuktighet Probe?

Air har kapacitet att absorbera vattenånga. Denna ånga är normalt bildas vid avdunstning sker eller när hett vatten avger ånga. Mängden vattenånga som kan absorberas beror huvudsakligen på temperaturen. Luftfuktighet är ett mått på förekomsten av vattenånga i luft eller en gas. Eftersom luftfuktigheten varierar med temperatur ändringar, en fuktighet sond, eller spårvidd, kan användas för att mäta och registrera temperaturen och mängden fukt i luft eller en gas.

En fuktighet sond åtgärder relativ luftfuktighet . Relativ luftfuktighet är ett mått på mängden vattenånga i en luft eller gas i förhållande till det högsta beloppet av ångor som kan absorberas vid en viss temperatur. Luft som innehåller det maximala beloppet är ofta som mättade . Relativ fuktighet uttrycks som en procent av mättnad.

Fuktmätning och kontroll är viktig i många tillverkningsprocesser. Exempel på läkemedel, mikroelektronik, och medicintekniska produkter och utrustning. Luftfuktighet kan påverka expansion och kontraktion av ett material, vätskeflödet egenskaper, tillväxt av bakterier, och graden av korrosion och rost.

Fuktighet givare kan köpas som handburna enheter eller som permanent övervakar för applikationer som kräver kontinuerlig fukt upptäckt. Dessa mätare levereras med en mängd funktioner och normalt bland annat en analys förmåga. Efter en förutbestämd period av användning bör en luftfuktighet sonden tas ur bruk och återvände till ett laboratorium för rutinmässig provning och kalibrering. Luftfuktighet sond kalibrering är vanligtvis i en miljö kammare under noggrant kontrollerade temperaturförhållanden.

En ofta använd typ av fuktighet sond är den kapacitiva sensorn. Förändringar i elektrisk kapacitans, som är ett materials förmåga att hålla en elektrisk laddning, kommer att ske diffunderar vattenånga mellan metall-element. Den förändring i kapacitansen motsvarar en förändring i luftfuktighet. Kapacitiva sensorer är i allmänhet riktiga och kräver omkalibrering varannan eller var tredje år.

För mycket fukt kan negativt påverka resultatet för ett material eller en produkt. De flesta material innehåller lite vatten eller vattenhalt och kommer antingen att släppa vattenånga eller suga upp fukt från omgivningen. Upptäcka och kontrollera graden av fukt i ett material eller en produkt är viktig i många applikationer. En fukt-analysator kan användas för att bestämma vattenhalten i ett material eller en lösning. Dessa typer av analysatorer används ofta i läkemedelstillverkning, kemiska preparat, och matlagning för att garantera den nivå av fukt i den slutliga produkten uppfyller specifikationerna.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.