Vad är en Etanol belastningsskador?

etanol MSDS är ett blad som ger grundläggande information om kemiska etanol. MSDS är en akronym för "säkerhetsdatablad. " Sådana sidor skall utfärdas med kemikalier och lagras på anläggningar som använder kemikalier, klassiskt i ett labb bindemedel som kan användas av de anställda. Syftet med en etanol SDB är att ge människor med viss grundläggande information om etanol så att de kan arbeta med det på ett säkert sätt och så att de vet vad de ska göra i händelse av ett problem.

Tillverkaren av en kemikalie måste förbereda ett säkerhetsdatablad. Mycket av den information om ett säkerhetsdatablad är standardiserad, men informationen överst på bladet kommer att förändras. Denna information innehåller uppgifter om tillverkaren, tillverkarens läge, den specifika koncentrationen av kemiska, och så vidare. Den MSDS kan klistras in på sidan av en behållare som används för fartyg och lagra kemiska förutom att vara ut i looseleaf form.

Precis som andra varuinformationsbladen, ger en etanol MSDS information om de fysiska egenskaperna av etanol, de potentiella risker som är förknippade med den, de hälsorisker, hur man gör med den, vad man ska göra en eld och så vidare. En etanol SDB kan också innehålla en diamant betyg från National Fire Protection Association (NFPA). Detta standardiserade klassificeringssystem innehåller information om de potentiella brandfarlighet, risker för människors hälsa, och instabilitet av kemikalier. När det gäller etanol, NFPA kreditbetyg två för hälsan, tre för brandegenskaper och noll för instabilitet.

En etanol säkerhetsdatablad bör innehålla information om de specifika organsystem som kan påverkas av etanol, inklusive centrala nervsystemet, hjärta, lever och njurar. Etanol kan också orsaka fosterskador, irritation på tarmkanalen, hudirritation, och ögonirritation. Den MSDS detaljer vad de ska göra i händelse av oavsiktlig utsättning eller exponering, och betonar att både vätska och ånga kan vara skadliga. Första hjälpen beror på vilken typ av exponering, för något som etanol plaskade i ögat måste ögat sköljas, datablad till exempel.

etanol ger också hantering och riktningar lagring. Eftersom denna kemikalie är lättantändligt, är det viktigt att förvara den i behållare lämpliga för hantering av brandfarliga material, och gnista-bevis verktyg och utrustning som skall användas runt det. SDB information skall även omfatta anvisningar om omhändertagande och potentiella miljöeffekter så att folk vet vad de ska göra med etanol när de har överskott som de behöver för att göra sig.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.