Vad orsakar Avloppsvatten utsläpp?

Ett antal saker som kan leda avloppsvatten spill, kan leda till allvarliga hälsorisker och miljöskador. I många regioner i världen, måste avloppsrening anläggningar underrätta myndigheterna i händelse av ett utsläpp, så att medborgarna kan varnas och sanering åtgärder kan påbörjas. Det finns också ett antal skyddsåtgärder vidtas för att minska risken för avloppsvatten utsläpp.

Det finns tre huvudområden där ett avlopp spill kan förekomma. Den första är i och utflöde rör som leder till enskilda bostäder och företag. Det är också möjligt för ett spill ska visas någonstans längs kommunala avlopp sätt som de reser genom en stad för att nå reningsverket. Slutligen problem på ett avloppsreningsverk plan kan leda till ett spill.

När det gäller avloppsvatten utsläpp i hemmet, en vanlig orsak till avloppsvatten utsläpp är igensättning av rören med saker som fett, trädrötter som växa genom linjen, och andra material. När detta händer, ryggar röret upp, vilket kan tvinga avloppsvatten ut ur avloppet i ett hem. Det är också möjligt att vatten strömmar rören om de är trasiga eller skadade, överbelastning deras kapacitet och som leder till ett avlopp säkerhetskopiera. I de flesta städer är enskilda medborgare ansvarig för underhåll av avloppsnätet linjerna som leder till sina hem.

När avloppsvatten utsläpp orsakas av problem med det kommunala avloppssystemet, den vanligaste orsaken är översvämning av linjerna. I områden där avloppsvatten linjer inte är isolerade från stormen avlopp, kan kraftiga regn orsaka översvämningar och ett avlopp spill, i vissa fall kan avloppsvattnet även bubblar upp genom brunnar, som inte är en trevlig syn. Spill kan också orsakas av blockeringar i rören.

På reningsverk är reningsverk utsläpp orsakas ofta av översvämningar av innehav dammar av avloppsvatten. I vissa fall är dessa dammar överflöd helt enkelt, spilla avlopp i olika skeden av behandlingsprocessen på marken omkring dem, där den tränger in i grundvattnet och omgivande vattendrag. I andra fall kan en anläggning göra en beräknad Beslutet att lämna ut avloppsvatten att avvärja risken för allvarligare översvämning och skador.

Den uppenbara risken för att avloppsvatten utsläpp är att avloppsvattnet innehåller patogener som är farliga för människors hälsa. Avloppsvatten föroreningar kan också döda fiskar, om den träder en vattenväg, och det kan medföra hälsorisker för andra djur. Avloppsvatten spill kan också leda till algblomning, som organismer foder på avlopp och föröka sig i stort antal. När avloppsvatten går in i en vattenväg eller grundvattnet, att bli av med det kan vara en mycket kostsam strävan.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.