Vad är motståndssvetsning?

Motståndssvetsning hänvisar till processer som använder elektriskt genererade värme och tryck för att skapa band mellan material. Sådana processer avser vanligtvis kopplas metaller men termen motståndssvetsning kan också användas i plast bindning. Denna typ av svetsning anses vara snabba och effektiva när de görs på rätt sätt. Misstag under en sådan process kan leda till problem som exempelvis sprickor, deformerade yta utseende, och håligheter.

maskiner som normalt används för motståndssvetsning använda koppar elektroder. Dessa används för att injicera material med elektriskt genererade värme. Maskinens operatör kan styra hur mycket värme och den varma årstiden. Efter en tillräcklig mängd värme injiceras, kan materialet kylas ned på utsidan medan den inre är smält material svalna mer gradvis. När denna fas är klar, bör obligationer bildas.

Generellt gäller att ju högre smältpunkten för metall, desto mindre värme som behövs. En metall som leder värme bra, såsom aluminium, kräver mer värme för motståndssvetsning. Detta beror på att värmen tenderar att sprida sig i materialet istället för att fastna vid smältpunkten.

Motståndssvetsning kräver också kraft. Tryck används för att hålla skikt av metall tillsammans när de är kylning. Om detta inte görs riskerar sammanhållning uppstår aldrig. Det nödvändiga trycket vanligen tillämpas av maskinen som levererar elektrisk ström. Maskinens operatör kan också vanligtvis kontrollera mängden tryck.

Punktsvetsning är ett exempel på en motståndssvetsning process. Den kan användas för att ansluta flera skikt av metall utan tillsatsmaterial material. Eftersom koppar är en mycket god värme, pekade, koppar elektroder, används för att klämma metallen ihop och skicka strömmar genom dem.

Många metaller utför inte värme bra. Värmen skapas inom lager av projektet är därför fastnar och leder till smältning. Påtryckningar från elektroderna sedan orsakar skikten att ansluta.

Seam svetsning liknar punktsvetsning. Istället för att skapa obligationer på olika punkter innebär emellertid denna process att skapa långa, sammanhängande obligationer. Runda elektroder används i denna process att rulla över utsidor av material, mata dem med elektrisk ström och påtryckningar.

Det finns flera typer av obligationer motståndssvetsning. Fusion limning omfattar sådant material som binder eftersom deras smältpunkt nås, vilket gör att smält material att blanda ihop. En solid state band, tvärtom är ett företag som innebär minimal smältning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.