Vad är en övergiven Nå?

En övergiven brunn en väl som har borrats och senare övergiven, för någon av flera skäl. Övergiven brunnar utgör en hälso-och säkerhetsrisker i hela världen, och är en källa till oro, särskilt i förorter och tidigare samhällen som konverterar från användningen av brunnar till kommunal vattenförsörjning. Många regioner har särskilda lagar som gäller för övergivna brunnar och hur de ska hanteras, med målet att minska risken för föroreningar och skador i samband med tomma brunnar.

Risken för skador är klar: någon skulle kunna falla in en övergiven vatten väl och inte kan komma ut. Nedgången kan skada eller döda någon, och om inte hjälpen snabbt tillhandahålls, kan offret av hösten dör i brunnen. Speciellt om en övergiven Borrningen är belägen i ett avlägset område kan det ta dagar att inse att någon har fallit i brunnen. Övergiven brunnar utgör också ett hot mot vilda djur av samma skäl.

Vid en övergiven vatten bra, och kan användas som en ansamling plats för föroreningar och utsläpp av dessa föroreningar i naturen. Dessa föroreningar kan innehålla material läcker ut från slamavskiljare, som kan utgöra ett hot mot människors hälsa om de träder grundvattnet genom en övergiven väl. Övergiven olje-och gaskällor kan också fungera som en källa till föroreningar och oväntade utsläpp eller nödraketer av material kan utgöra en risk för säkerhet och hälsa.

Om en brunn som tillfälligt tas ur bruk, det kan bara begränsas. Begränsningen innebär täcker väl så att innehållet inte är tillgängliga. Helst den gemensamma jordbrukspolitiken bör vara tydligt märkta och rutinmässigt kontrolleras så inga tecken på intrång eller skador som kan tyda på att locket är på väg att misslyckas. Begränsningen är inte heller avsedd att vara en permanent åtgärd, och människor kan straffas för att ha underlåtit att ta itu med en övergiven väl lämpligt om de lämnar en väl utjämnade för länge.

Om en väl verkligen håller på att överges och kommer inte att användas igen måste den förseglade vara. Målet för försegling är att återställa de villkor som fanns i marken innan borrades. Tätning utförs av en licensierad väl borrare, och kräver i regel tillstånd från vilken kommunen sköter grävning och tätning av brunnar. Förslutningen skall ske med försiktighet för att undvika skador och att ordentligt täta brunnen så att problem med övergivna och inte kommer att uppstå i framtiden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.