Vad är konstruktionsstål Design?

Steel är den mest använda konstruktionsmaterial i världen i dag. Dess styrka-vikt-förhållande, hållbarhet, elasticitet, följsamhet, miljöaspekt, och vanlig estetiska överklagande, i den 100-plus år sedan sin uppfinning, som inrättades stål som en fullständig strukturell komponent i nästan alla betydande kommersiell struktur i tillvaron. Från skyskrapor till broar, bilar till fartyg, gör pipelines till raket traverser, hållbarhet och mångsidighet av stål dessa fixturer för den moderna civilisationen som möjligt.

Naturligtvis med tillkomsten av stål kom begreppet konstruktionsstål design. För att vara korrekt uppföras, den geometriska konfigurationer av stålkonstruktioner måste de olika faktorer som i byggandet av ett stål skyskrapa, till exempel, beräknas och elegant, ofta innan det stål som skall användas är ännu rösterna. I utvecklingen av en stålkonstruktion från idé till erektion, ett stål ingenjör är bland de första experter som tog värvning i byggprocessen.

Den väsentliga strukturella stålkonstruktion, i motsats till arkitektonisk utformning, är garantin för den strukturella stabiliteten i ett stål byggnad, bro, fordon, torn etc. Konstruktionsstål design omfattar förtrogenhet med olika typer av stål och stål-legeringar, förlitar sig på formler som beskriver stress-motstånd och bärande faktorer, bland annat stålbalkar, pelare, hängslen, kopplingar och byglar, samt en stor behärskning av geometriska former och matematik i byggandet. Om någon av design eller fysiska komponenter misslyckas, är katastrofen oundviklig följd. Estetiska värden är mer direkt härkomsten för en arkitekt, och har ingen betydelse för korrekt utförande av stål skelett av en struktur.

Konstruktionsstål design har utvecklats från att enbart koncentrerar sig på den stela att stål kan och ger en struktur till de fördelar som stål ger den strukturella flexibilitet som ger en struktur för att bättre motstå påfrestningar naturen och människan . Intressant nog var drivkraften för denna utveckling i konstruktionsstål design jordbävningar. Den preliminära utformningen av flera våningar stålkonstruktioner och långa spännvidder stål som normalt bygger först på hur effektivt strukturen kommer att klara en kraftig jordbävning. Luftmotståndet är också en viktig faktor i design och konstruktion av höga stålkonstruktioner, såsom terrorism.

I sin linda, strukturell stål konstruktion åstadkoms genom timmar av mödosamt fysiska beräkningar, utarbetande, och mycket ofta, försök och misstag. Eftersom kvaliteten på stål i sig har förbättrats, så har mekanik konstruktionsstål design. Datorstödd konstruktion (CAD) är kanske den mest innovativa och effektiva verktyg för främjandet av strukturella stålkonstruktion, befria byggnadskonstruktör av tristess och fel inneboende i fysiska beräkningar och hand utarbetande. CAD ger en mycket snabbare och mycket mer exakta designprocessen till betydligt lägre kostnad.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.