Vad är farligt material lagring?

farliga material är objekt som kan utgöra allvarliga hot mot levande organismer och för miljön. Det är därför en stor vikt som läggs vid tillverkning, användning och bortskaffande av dessa föremål. Farliga material lagring är också ett område med stor oro. Det är allmänt erkänt att riskfyllda material måste hållas på ett sätt som minskar riskerna.

Det kan finnas flera nivåer av farliga material lagring reglering. Lagar får utfärdas av federala, statliga och lokala myndigheter. Ytterligare bestämmelser kan också anges av företag och institutioner som kommer i kontakt med farligt gods. Det finns också goda exempel att individer uppmuntras att följa.

En tydlig kartläggning är en av de viktigaste reglerna för farliga ämnen lagring. Det anses allmänt dålig praxis, kan det vara olagligt att lagra farliga material utan ordentlig märkning. Alla objekt bör märkas så alla som kommer i kontakt med dem kan bestämma vad de är. Det bör också notera att materialen är farliga eftersom vissa människor inte kan känna till vissa poster.

Farligt förordningar material lagring kan också diktera hur långa föremål kan bevaras. Precis som med mat, vissa objekt datum för upphörandet. Objekt som hålls efter dessa datum kan bli farligare. Det är god praxis att lagra äldre poster där de som behöver dem kan lätt få dem så att de kan användas först. Vissa objekt kan vara olämplig för lagring alls.

Många farliga ämnen är oförenliga. Om de blandas, kan det finnas ett antal negativa resultat som giftiga ångor och explosioner. Förordningar kräver ofta att olika poster skall lagras separat för att förhindra dessa risker. Separat lagring kan betyda att hålla olika objekt i olika behållare. I vissa fall är det emellertid nödvändigt att lagra olika objekt på olika områden.

De containrar som sådana poster hålls i tenderar också att vara en fråga av reglering. Vissa typer av behållare är inte lämpliga för att lagra vissa typer av material. När dessa material placeras i otillräckliga lager kärl, är riskabla omständigheter ofta skapas. Läckande kan förekomma, vilket kan resultera i de punkter som kommer i kontakt med andra föremål de är oförenliga med. Ångor kan också skapa ett gasformigt miljö som kan vara brännbart.

Farliga material lagring bestämmelser får också bestämma under vilka omständigheter produkter kan hållas. Många farliga material påverkas av sin omgivning. De skulle kunna bli ännu farligare om de förvaras på en plats som inte är rätt temperatur, eller om de utsätts för solljus. På grund av de risker de medför, är det ofta krävs att farliga material skall hållas ett visst avstånd från sådant som vatten och mat.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.