Vad betyder en Elektroingenjör göra?

En elektronisk ingenjör är en person som är ansvarig för att utforma elektronik, kvalitetssäkring och projektledning. De är fullt certifierade tekniker som har avlagt en grundexamen i elektronik. Elektronisk ingenjörer få arbete i tillverkning, forskning och produktutveckling. Elektronisk konstruktörer många nya elektroniska produkter. Dessa produkter allt från enkla radion till en Global Positioning System eller GPS.

För att bli en elektronisk ingenjör måste du både eftergymnasial utbildning och certifiering. En examen i elektroteknik finns tillgänglig från ett stort antal universitet, både traditionella och online. Denna typ av examen är tillgänglig genom Lunds Tekniska Högskola.

För att uppfylla kraven för införsel till en examen behöver du höga betyg i gymnasiet fysik, matematik, engelska, tandsten och kurser teknik. Konkurrensen om dessa program är mycket intensiv, eftersom de direkt leda till anställning möjligheter som en ingenjör. På grund av ökad användning av elektronik i ett brett spektrum av konsumentprodukter, elektroniska ingenjörer är i hög efterfrågan. De är ofta anställda direkt av universitetet till väl betalda tjänster.

Alla ingenjörer måste erhålla certifiering innan de kan acceptera en ståndpunkt och denna process är förvaltning av American Association of Engineers. Efter examen skall den sökande gäller för denna förening. Ytterligare kurser och prov krävs innan beviljandet av certifiering. Efter avslutad programmet kan utse P. Eng eller ingenjör användas.

Design ingenjörer arbetar med kunder, leverantörer och tillverkare att skapa scheman för en ny produkt. De är ansvariga för utformningen av alla aspekter av kretskort och programplanering för enheten. Dataprogram färdigheter är nödvändiga för att skapa mönster och olika versioner för att tillsammans med kunden.

När konstruktion har godkänts, ett test enhet skapas. Denna enhet skall sedan utsättas för ett test eller kvalitetssäkring. Det finns två roller för kvalitetssäkring, nya produkter och befintliga produkter. För alla nya produkter, det finns ett batteri av tester för att säkerställa att enheten fungerar som förväntat, uppfyller tekniska standarder, och kan tillverkas.

För befintliga produkter, fungerar den elektroniska ingenjör på fabriksgolvet, slumpmässigt välja ut objekt från produktionslinjen och testa dem. Det finns vissa specifika tester som körs och resultaten ska falla på den godkända parametrar för att klara provet. När detta är gjort, är resultaten registreras och analyseras.

Projektledning är ett mycket vanligt roll för en elektronisk ingenjör. I denna roll är de som förvaltar kundernas förväntningar och levererar en prototyp, och erhålla godkännande. De skall sedan tillsammans med leverantörer och ändra design för massproduktion. En montering metod och plats skall bestämmas och ingångna avtal med olika företag som deltar i denna process.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.