Vad är farligt avfall Behållare?

hantering av farligt avfall tenderar att vara strängt reglerad. Vissa av dessa regler som gäller för användningen av farligt avfall containrar. Dessa är speciella kärl för att samla in, lagra, behandla, och transport frågan. Farligt avfall behållare förordningar ofta avgörs på federal, statlig eller institutionell nivå.

Allt farligt avfall kärl är inte samma storlek. Vissa större kärl kallas satellit containrar. Dessa är ofta placerade i närheten av ett farligt avfall källa och används för upprepad ackumulation. När de är fulla, kan de flyttas till farligt avfall lagerutrymme. Den dag de nådde sin kapacitet ska stå på dem.

Mindre farligt avfall behållare, såsom säkerhet burkar eller topp tunnor, som inte får förvaras i ett arbetsområde. Krav diktera ofta att dessa kärl skall förvaras i ett förråd oavsett om de är fulla. Vissa bestämmelser beskriva maximal container storlekar. Datumet att ackumulering började också ofta för att visas på kärlen. Det finns i allmänhet en gräns för hur länge full behållare kan hållas.

De material som används för att farligt avfall behållare kan variera. Till exempel kan vissa vara av stål medan andra är gjorda av tunga fodrade plast. En orsak till detta är att farligt avfall kan vara en rad olika vätskor, fasta ämnen eller gaser. Alla lagring material får inte vara lämpliga för alla typer av avfall.

Även när lämpliga kärl används uppstår det ofta ytterligare föreskrifter som bestämmer om containrarna kan förvaras. Sådana förordningar kan innehålla vilken typ av ytor kärlen kan vila på och vilka typer av områden som de får ingå i. Dessa förordningar kan också bestämma var på en fastighet kärlen kan hållas.

Farligt avfall behållare måste ofta flyttas från en plats till en annan. I många fall, den webbplats som samlar avfallet inte företaget att permanent lagra eller behandla den. Det är allmänt påpekas att innan sändning sker, bli den behållare som förseglats.

Det är också allmänt krävs att dessa kärl skall vara märkta med orden "farligt avfall. "De måste i allmänhet ha etiketter som identifierar vilken typ av avfall de innehåller eller egenskaper som avfall, såsom explosiva eller frätande. Mest farligt avfall behållare förordningar förbjuda containrarna från att vara öppen som helst annat än när de används.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.