Vad är välfärd?

Det finns många olika typer av sociala, men var i allmänhet avser en regering försöker sörja för medborgarnas välfärd. Detta kan ske genom social välfärd, social trygghet, eller finansiellt stöd. När regeringen ses som stöd för företag direkt, istället för att tillåta fri marknad att orsaka en del företag att misslyckas, är det nedsättande beskrivas som gemensam välfärd. Och när en regering gör sitt välfärdsprogram att växa till en punkt anses överdriven av kritiker, kan de välja att beskriva regeringen som en välfärdsstat. Jaså, är ett program där staten ger pengar eller tjänster till medborgare som behöver ett välfärdsprogram. Som sådan, många program som välfärd kritikerna inte kritisera faktiskt välfärd, och i dessa fall uttrycket välfärd ska ses förstås i första hand program som överskrider en viss grundnivå. Samtidigt skulle Förespråkarna för ökad välfärd peka på teoretiska välfärdsprogram som bara letar efter mer bas behov, och därför på ett liknande sätt som befintliga sociala stödsystem. En social socialbidrag, vilket är vad många menar när de talar om välfärd, är ett program som syftar till att ge en basnivå av inkomster till personer som kan vara arbetslösa, funktionshindrade eller äldre. Tanken är att utan att staten kliver in för att hjälpa dessa grupper, skulle de annars inte överleva, och därför regeringen har en moralisk skyldighet att stödja dem. Förespråkarna påpekar också att hålla kvar människor i en viss miniminivå tillåter dem att arbeta, och därför i slutändan bidrar till samhället i stort ekonomiskt.

Personer som har sagts upp, till exempel, kan vara berättigade till välfärd, medan de letar efter annat arbete. Detta kan komma i form av direkt ekonomiskt stöd, eller i form av en ränsel, såsom mat frimärken, som kan bytas ut mot nödvändiga råvaror. De som har ett funktionshinder som håller dem från att arbeta kan vara berättigade till samma typer av välfärdsprogram, även om de inte ställs inför kravet att söka efter ett nytt jobb.

Många nationer har ett nationellt sjukvårdssystem fungerar som en massiv form av välfärd, så att de i alla socioekonomiska grupper tillgång till medicinsk vård om de behöver det. I USA, vissa medicinska välfärdssystemen finns för att stödja de mest utsatta grupperna, särskilt barn, men det finns ingen allmän hälso-och sjukvården på plats. En universell form av välfärd som existerar i USA, och har under lång tid, är fri utbildning för alla medborgare fram till slutförandet av high school. Regeringen täcker kostnader helt, även när det gäller behovet av transporter och mat, och detta är ett av de minst kontroversiella former av välfärd för närvarande i USA.

I USA, kan välfärden även användas i en mer specialiserad sammanhang, särskilt hänvisa till det som var känt historiskt som ett stöd till barn familjer, och är nu känd som tillfälligt stöd till behövande familjer. Sedan 1997 har det välfärdssystemet har behandlats av de stater som använder pengar de får från den federala regeringen som de anser lämpliga. Detta välfärdssystem är begränsat till högst 60 månader under mottagarens livstid, och har ett krav att samtidigt får stöd mottagaren måste vara aktivt söker ny anställning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.