Vad är ett manifest?

Ett manifest är ett dokument som stipulerar de principer och mål i en organisation. Vanligtvis är ett manifest för att ges stor spridning till allmänheten, och den tjänar som en officiell förklaring. Ofta är ett manifest av politisk natur, vilket är fallet med det kommunistiska manifestet, men en Manifestet kan också användas av konstnärer och andra kollektiva grupper som medium för kommunikation. I många fall är ett manifest mycket revolutionär, och syftar till att stimulera till offentlig dialog.

allmänhet, ett manifest avsedd för en stor publik är skriven på ett tydligt, enkelt språk så att alla kan förstå det. Dokumentet kan vara lång eller kort, och många organisationer skapa en kortare manifest för stora distribution till förlängningen väcka intresse för allmänheten. En kortare manifest kan förekomma i form av en flygare eller affisch som lätt kan kopieras och spridas, och kommer att innehålla information om var att erhålla längre manifestet. är förhoppningen att efter att ha läst ett manifest, medlemmar av allmänheten kommer att söka mer information om den grupp som skrev den, skapa en ökad medvetenhet om och stöd till en rörelse. Dessutom kan det manifest användas som utgångspunkt för offentlig diskussion, eftersom en del läsare kommer säkert kritik det medan andra försvarar den. Dessa diskussioner kan bidra till att förfina manifestet, som medborgarna tar upp viktiga frågor som inte togs upp i det ursprungliga dokumentet. Som en revolutionerande uttalande kan ett manifest vara en kraftfull och vågad handling. I vissa fall kommer författarna inte kan identifieras, i synnerhet om manifestet är mycket radikalt, av oro för sin säkerhet. Medborgarna läser manifestet kan tvingas ifrågasätta sin regering, de liv som de lever, tillståndet för de vetenskaper, eller innebörden av konst. Detta inåtvända interaktion med manifestet kommer ofta driva läsaren att vidarebefordra den till någon annan, vilket får publiken att växa.

Förutom att användas av revolutionär politisk grupper och konventionella partierna i vissa områden, många konstnärer använder manifestet som ett kommunikationsverktyg för att gnista dialog om tillståndet i konsten. Detta är speciellt vanligt med konstnärliga kollektiv, vilket kan omfatta politiska aspekter i sin konst, eller delta i estetiska diskussioner med andra grupper av konstnärer eller kritiker. Några kända grupper av författare har också utfärdat partiprogram, och några progressiva företag utfärda en tungan-i-kinden "manifest" för att beskriva sina mål och etik som företag.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.