Vad är OECD?

Organisationen för ekonomisk utveckling (OECD) bildades 1961 som en utvidgning av Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC). Den OEEC utvecklat strategier för omstrukturering Europa efter andra världskriget. Omvänt utökade OECD sin räckvidd och ingår inte bara europeiska länder men även Kanada, Mexiko, Australien, Nya Zeeland, Japan, Korea och USA.

OECD: s mål är att främja ekonomisk stabilitet och demokrati i sitt land och i utvecklingsländerna. En av de viktigaste metoderna som OECD använder för att analysera länder samla in och publicera statistik om sociala och ekonomiska frågor. Denna statistik har granskats av regeringarna och under OECD-möten för att ta itu bästa sättet att främja OECD: s mål.

OECD råd består av representanter från medlemsländerna. Dessa företrädare förslag till rekommendationer eller internationella överenskommelser i olika frågor. Till exempel i 2006 gjorde OECD starka rekommendationer till länderna att införa anti-spam politik uppmuntrar nationer att upplysa både allmänheten och industrier för att minska Internet spam.

Vid samma möte 2006, OECD debattera och diskutera den ekonomiska framtiden och potentialen i Kina, inte ett land, och rekommenderade att Kina gör mer utländska investeringar, som ofta hålls upp av kinesiska lagar. OECD: s analys av frågan tyder på att fler utländska investerare skulle öka den ekonomiska tillväxten i Kina, och samtidigt främja goda relationer mellan Kina och andra länder. Medlemsländer i OECD ta dessa rekommendationer till sina regeringar, och ofta dessa rekommendationer påverkar utrikespolitiken.

OECD har också inflytande över frågan om hållbar utveckling. OECD letar efter lösningar som gör det möjligt för nuvarande ekonomiska tillväxten utan att detta negativt påverkar den ekonomiska tillväxten och överlevnaden för framtida generationer. Genom statistisk analys och diskussion kan OECD utkastet till avtal, eller åtminstone kraftigt främja företagens ansvar eller höga miljönormer och politik. Det kan också undersöka utvecklingsländerna att se om de framsteg i hållbar riktning. Utbildning och rekommendationer kan erbjudas till dessa länder, som efter överenskommelse, kommer att bidra till målen i OECD.

Det är inte alla råd från OECD är accepterat, och några råd är hårt kritiserad. Rekommendationer och överenskommelser är inte bindande för vare sig medlem eller nonmember länder. OECD inte hitta godkännande av regeringar emot demokrati och kapitalism. Ofta fortsätter dock OECD att rekommendera och utöva påtryckningar på regeringar som de anser vara oansvariga i sin politik. Detta kan vara en effektiv metod för att på sikt uppnå OECD: s mål.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.