Vad är en energiavgiftssystemen?

En energiavgiftssystemen är en typ av skatt som är en utvärdering av energiprodukter. Till exempel kan en energi taxa tas ut vid försäljning eller inköp av olja, el, kol och gas. Energi skatter kan tas ut av lokala, statliga, regionala eller nationella regeringar. Energiprodukter kan beskattas väsentligt olika takt från land till land. Även inom samma land, energi tullsatser ofta att variera mycket från stad till stad eller provins till provins.

För att främja en hållbar energipolitik, vissa länder erbjuder individer och enheter energi krediter taxa för att använda förnybara energikällor. Till exempel privatpersoner som använder solenergi, vindkraft eller biobränsle som energikälla kan få krediter inkomstskatt i vissa länder. Andra länder ge företag skattelättnader för användning av förnybar energi utrustning eller anta hållbara affärsmetoder. Vissa länder försöker minska användningen av icke-förnybara energikällor genom att ta ut energi tullar på icke-förnybara energiprodukter, såsom olja eller naturgas.

Regulations, tullar och begränsningar gäller ofta för energiprodukter som importeras eller exporteras mellan länder. Dessa typer av skatter och begränsningar är ofta antingen handels-specifik eller produktspecifika. För att följa med import och export lagar, importörer och exportörer kan behöva skaffa landsspecifika certifieringar, licenser, eller dokumentation. Innan du importerar eller exporterar energiprodukter mellan länderna, importörer och exportörer måste förstå om någon importtullar eller exporttullar skall gälla för transaktionen. En energi exportera taxa är en typ av tulltaxa tillämpas på energiprodukter förs in i ett land. En energi importtullar, å andra sidan, kan åläggas energikällor spännande land.

Vissa länder kräver importörer och exportörer att erhålla licens för att utbyta energi varor mellan länder. Förmånstullsatser kan gälla för vissa energiprodukter, beroende på om någon förmånshandelsavtal finns mellan de länder som deltar i energi import eller export transaktion. Förutom att bedöma import och export tullar energi, vissa länder införa energi avgifter på importerade och exporterade produkter. Ett land kan till exempel ta ut antidumpningstullar på energiprodukter.

I den internationella energimarknaden handelsmarknad många länder använder en harmoniserad taxor schema vid bedömningen av en avgift energi taxa. Dessa typer av scheman kan hjälpa till att förenkla beräkningen handel skatt. Dessutom kan en harmoniserad tulltaxa bidrar till den korrekta avgifter tas ut på energiprodukter genom att tillåta länder att klassificera energiprodukter med internationellt standardiserade namn och nummer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.