Vad är en Public Policy Director?

En allmän ordning chef är en person som arbetar för att påverka regeringarnas politik på lokal, statlig och nationell nivå för ett företag eller ideell organisation. Ledningsgruppen kommer att avgöra på vilka strategier att fokusera och ge direktören i enlighet därmed. I de flesta fall är den allmänna ordningen direktören en del av det här laget, och bidrar till att påverka de viktigaste målen i jobbet. Sökande till dessa tjänster kommer sannolikt att ha en bakgrund i juridik eller statsvetenskap, och oftast har erfarenhet som lobbyist i viss utsträckning. De som försöker bli en offentlig politik direktör ofta kommer att få en magisterexamen eller doktorsexamen i den offentliga politiken. Här långt i fråga inte bara ger en gedigen bakgrund inom statsvetenskap, men bygger även kunskaper om relationsbyggande och övertalning. Detta är särskilt viktigt när det handlar om valda tjänstemän, som kan bli ombedd att motivera en röst till sin valkrets. Ofta måste en chef inte bara motivera varför en ställning är god för ett visst företag eller bransch, men för allmänheten också.

Ofta, innan han blev en offentlig politisk regissör, kommer en enskild tjänstgöra i någon annan kapacitet och styrka att han eller hon kan lita med större ansvar. Dessa attraktivt särskilt för dessa positioner kan ha tjänat i kongressvalet kontor eller arbetade för en lobbyist. I båda fallen sådana personer vet vem du ska kontakta för att få resultat. Därför kan arbetet anpassas för att rikta dessa beslutsfattare. Förutom dessa arbetserfarenheter, som deltar i PR-karriärer också kan se en naturlig förskjutning i den offentliga politiken fungerar. Ofta kan dessa individer har kontakter redan etablerade. Dessutom har många utvecklat en effektiv kommunikationsförmåga och kan utveckla goda relationer med många människor. När en offentlig politisk chef är anställd, får den enskilde under en del av tiden på företaget kontor, och del av tiden på en plats där lagar eller åtgärder görs. Ofta direktören väljer att lokalisera var han eller hon kommer att ägna huvuddelen av tiden. Detta eliminerar vara borta från familjen längre än absolut nödvändigt. Hur stora resor kan variera avsevärt beroende på bolaget så det är viktigt för kandidaterna att förstå vad som förväntas under ansökningsprocessen.

Förutom lobbyverksamhet , råder allmän ordning direktör ofta företaget om rättsliga frågor, och eventuellt etiska frågor. Ofta är detta bara för att regissören är väl insatt i dessa områden, och ofta känner till lagen, oavsett om den enskilde har alltid fungerat som en advokat. Därför till viss del tar allmänheten policychef ofta som rådgivare för bolaget.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.