Vad är Drug Law Enforcement?

Drug brottsbekämpning är en gren av de brottsbekämpande myndigheterna, som är särskilt inriktad på att tillämpa lagar som hänför sig till de kontrollerade ämnen, inbegripet både illegala droger och droger som är lagliga, men kontrollerade på grund av oro beroendeframkallande egenskaper. Brottsbekämpande myndigheter som arbetar för ett narkotikafritt rättsvårdande myndighet kan utföra en mängd uppgifter, vilket kan omfatta samarbete med statliga, lokala, nationella och internationella polisstyrkor under utreda och lagföra narkotika brott. En anmärkningsvärd brottsbekämpande organ som fokuserar på läkemedel och drogfrågor är Drug Enforcement Administration (DEA) i USA.

Många länder har olika lagar som hänför sig till droger. Dessa lagar kan innehålla direkta förbud för vissa läkemedel som anses sakna medicinskt värde, tillsammans med kontroll av läkemedel som kan vara farliga. Medlemmar av de brottsbekämpande myndigheterna känner till dessa lagar och straff. De kan delta i utredningar av smuggling ringar, tillverkning eller odling av narkotika, försäljning av narkotika och narkotikamissbruk.

Läkemedel är allvarliga problem i många länder, motiverar skapandet av brottsbekämpande myndigheter som särskilt drabbar drog kränkningar. I tätorterna, droger bidrar till gemenskap våld som återförsäljare kamp för kontroll över marknaden, och laborationer där narkotika tillverkas eller bearbetas kan hittas både i städerna och på landsbygden, bidrar till våld, motsättningar i samhället, och miljöproblem. Missbruk av narkotika är också en allmän säkerhetsfråga, och narkotikabekämpningen agenter är också om förorening av läkemedel, som kan uppstå när läkemedel klippa, och kan bidra till allvarliga hälsoproblem för människor som använder droger.

narkotikamissbruk brottsbekämpande myndigheter som har förmåga att initiera och genomföra utredningar om narkotika brott. De kan också samordna sanering och begränsning av läkemedel labb och bearbetas, och de kan beslagta tillgångar som har kopplats samman med produktion, bearbetning, transport och försäljning av narkotika. De kan också delta i gemenskapens initiativ som syftar till att dra ner på droger, och att informera allmänheten om de problem som förknippas med narkotikamissbruk och missbruk. Kopplingen mellan droger och terrorism har också lett till att många drog rättsvårdande myndigheter att samarbeta med organ för terroristbekämpning uppgift och organ som behandlar nationella säkerhetsfrågor.

kan Kontrollerade receptbelagda läkemedel spåras av narkotika brottsbekämpning på ett flertal sätt. Sjukhus och medicinska kliniker ofta är skyldiga att upprätthålla kontrollerade ämnen loggar för att spåra droger de använder och står för alla farliga eller mycket farliga droger de använder. Drug Enforcement smittämnen kan vara inblandade i utredningar av vårdslöshet av medicinsk personal som missbrukar dessa läkemedel eller förskriva dem i olämpliga förhållanden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.