Vilken var den amerikanska revolutionen?

revolt i de amerikanska kolonierna mot oket av sitt hemland 1776 orsakat den politiska rörelsen och krig som kallas den amerikanska revolutionen. Den amerikanska revolutionen märkta andra övergångar i det politiska tänkandet samt, framförallt tillväxten av nya republikanska ideal som drabbade samman med den traditionella och den tidigare engelska uppsättning värderingar. I kölvattnet av den amerikanska revolutionen, vid freden i Paris 1783, en ny nation skapades USA, men ett frö hade planterats ungefär tjugo år tidigare. 1763, till följd av fördraget slut på franska och indiska kriget, Frankrike förlorat sin militära makt över de amerikanska kolonierna och alla dess nordamerikanska besittningar öster om Mississippi River med undantag av två små öar utanför Newfoundland.

Colonial alienation från England, växte den främsta orsaken till den amerikanska revolutionen, som en pyrande eld missnöje med utgångspunkt i olika skatter som åläggs de tretton kolonierna utan representation, särskilt Stamp Act of 1765. Storbritanniens illojala metoder att beskatta sina nordamerikanska kolonier för att täcka kostnaderna för sina tidigare europeiska krig ledde till slutgiltig separation från moderlandet. Den amerikanska revolutionen började tekniskt den 19 April 1775 i slaget vid Lexington och Concord och avslutades 1783.

Historikerna har olika uppfattning om tolkningen av konsekvenserna av den amerikanska revolutionen på moderna politiska tänkandet. Det finns de som anser att den amerikanska revolutionen bara trängas undan en avlägsen politisk etik med en mer lokaliserad en medan andra hävdar den amerikanska revolutionen i grunden förändrat det politiska tänkandet i dag om tillväxt republikanism och naturliga rättigheter för hela mänskligheten.

Oavsett hur man anser om den amerikanska revolutionen, råder det ingen tvekan om att det påverkat Världen tänkande och påverkat efterföljande revolutioner i Frankrike, Haiti, Latinamerika, Irland och Nederländerna. Den amerikanska revolutionen ger resten av världen än i dag med en fungerande modell för liberal tanke. I dess efterdyningar är ropen från varje nation som står upp för sina rättigheter och trotsar makten för dess förtryckare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.