Vilka olika typer av offentlig politik Jobs?

en karriär i den offentliga politiken område är inriktat på politiska frågor och offentlig förvaltning. Jobb i offentlig politik förespråkar sociala och ekonomiska särintressen som annars skulle kunna få förbises. Majoriteten av de uppmärksammade politiska jobb är regeringarnas ståndpunkter ligger i nationens huvudstad medan andra jobb är på lokal nivå, till exempel withcounty och statliga statliga myndigheter och organ stad. En av de olika typer av offentlig politik arbetstillfällen är lobbyist som främst arbetar för kapital jurisdiktion eller stat som han eller hon är bosatt i. Lobbyist uppgift är att försöka främja en viss grupps åsikter eller åsikter i hopp om att övertyga lagstiftaren eller allmänheten att komma överens med gruppens åsikter. Flesta lobbyister arbetar nära en nathion kapital eller för stora företag och intressegrupper. Lobbyister har sina positioner strikt reglerade för att säkerställa att lobbyisten följer alla regler och förordningar.

Public Policy Analysts är en delmängd av den allmänna ordningen jobb för den som vill förkovra sig. En allmän analytiker kan arbeta för ett specifikt företag eller organisation och tillgodoser de behov som är relevanta för området. Analytikern bedriver forskning, utarbetar rapporter och presenterar information till allmänheten på uppdrag av organisationen. Till exempel kan en offentlig politisk analytiker forskning låginkomstsamhällen och utarbeta en rapport om hur frågor som ekonomisk och dålig ekonomisk utveckling påverkar samhället. Den offentliga förvaltningen är en annan typ av allmän ordning jobb. I detta läge, övervakar en public service manager tjänstemän och annan personal samt övervakar affärsfrågor. En uppgift en offentlig förvaltare utför hanterar behörighet och lokala val. Valen måste kontrolleras för att säkerställa att röstningsförfarandet är rättvis. Allmänheten Förvaltaren arbetar också med media för att se till att allmänheten får nödvändig information valet.

En person som vill göra karriär inom detta område bör få ett särskilt långt i den offentliga politiken. Efter examen, studerande praktikant ofta för statliga eller federala myndigheter som strategiska offentliga forskare eller få en annan typ av lagstiftarens praktikplats. Några av de ideella politiska arbeten kräver en förståelse för vissa hälso-och säkerhetsbestämmelser. Det finns också utländska tjänsteleverantörer politiska arbeten för människor med bakgrund i främmande språk och politik. För dem som föredrar att vara i klassrummet typ inställningen finns undervisning möjligheter som finns att någon med en allmän ordning examen samt en lärarexamen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.