Vilka är de vanligaste Hazardous Materials förordningar?

Farliga material är fasta ämnen, vätskor eller gaser som kan skada levande varelser eller miljön. Produktion, hantering och bortskaffande av sådant material är ofta föremål för statlig reglering. Dessa regler kan variera från en plats till en annan. Det finns dock vissa farliga material föreskrifter som är ganska vanliga. Dessa inkluderar att upprätthålla säkerhetsdatablad (SDB), korrekt märkning av dessa material, och bortskaffa dessa material som föreskrivs i lag. En av de vanligaste farliga material bestämmelser krävs att företagen behålla belastningsbesvär. Det är dokument som ger olika typer av information om farliga ämnen. Exempel på den typ av information som ingår i dem är brandfarlighet, kemisk sammansättning och hantering rekommendationer. Dessa bör vara tillgänglig för alla som utsätts för sådana produkter.

Farliga material förordningar allmänhet avgöra vem som får arbeta med sådant material i ett företags inställning. Detta är oftast hanteras genom att människor som arbetar med farliga ämnen för att få en viss undervisning. Deras kompetens är oftast framgår av mottagandet av certifieringar och licenser. I de flesta fall måste dessa förnyas, vilket innebär att de som arbetar med dessa material måste visa Kontinuerlig kompetens.

Många regeringar har farliga material bestämmelser som kräver att materialet vara ordentligt märkt. Detta innebär att när ämnet är känt, skall identifieras med namn. Viktiga egenskaper bör också identifieras. Om en produkt är giftig eller explosiv, till exempel, bör detta tydligt anges. Korrekt märkning behövs vanligtvis om en produkt lagras, transporteras, används eller bortskaffas.

Farliga material föreskrifter vanligtvis omfattar förvaring riktlinjer. Dessa kan inkludera hur lång tid sådant material kan lagras. Sådana riktlinjer brukar också diktera villkoren för sådant material kan lagras i en kommersiell miljö. Dessa regler kan redogöra för hur långt detta material måste hållas från vatten eller mat källor och hur långt de måste hållas från fastighetsskatt linjer.

de farligaste förordningar dikterar också hur sådant material skall kasseras. Dessa regler kan styra vilken typ av behållare som skall användas för omhändertagande. De kan också styra den mängd material som kan ha ackumulerats före deponering. De metoder och myndigheter som har befogenhet att göra sig av sådant material är också i allmänhet beskrivs.

Försäljning av farliga material är ofta strikt reglerad. Det kan krävas att särskilda licenser och tillstånd erhållas för dem som vill bli återförsäljare eller distributörer av sådana varor. De kvantiteter som får säljas kan utsättas för farliga material förordningar. Det är också vanligt att försäljning av vissa objekt att förbjudas på vissa platser.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.