Vad är NATO (North Atlantic Treaty Organisation)?

Atlantpakten (NATO) bildades i Washington den 4 april 1949. Tolv självständiga länder undertecknade fördraget med det enda syftet att komma till varandras hjälp för att garantera säkerheten i varje land. Sammanlagt 19 länder har nu undertecknat fördraget.

Efter det kalla krigets slut har strukturen i fördraget gjorts om. Tyngdpunkten är nu att upprätthålla fred genom fördragets politiska och militära riktlinjer. Andra länder som inte är medlemmar i Nato också samarbeta, även om det ibland utan framgång, med fördrag riktlinjer. Bortsett från fredsbevarande mellan länderna och förhindra krig, fungerar Nato även när det gäller krishantering. Nato har riktlinjerna för att förebygga konflikter mellan länder och för att lösa en eventuell kris.

Exempel på fördraget i åtgärd avses omvänd etnisk rensning i Kosovo. När hundratusentals Kosovo människor flydde landet 1999 på grund av förtryck av regeringen, lämnades de hemlösa. Nato hjälpt flyktingarna återvända till sitt hemland. NATO hjälpte också att återuppbygga hem och bor i Kosovo. De var också bidragit till att utveckla ett demokratiskt samhälle där flyktingarna skall kunna leva i fred.

ryska förbindelser är också en topp fråga för Nato. Upprättande och upprätthålla fredliga förbindelser med Ukraina och i hela Central-och Östeuropa är en hög prioritet. Alliansen, den grupp av ledamöter kommer ifrån, har varit att uppnå dessa fredsbevarande mål i över 50 år.

Sedan andra världskriget har fördraget varit det enda sjöfartsskyddsorganisation att kombinera United Stated och Kanada med Europa. Efter kriget var Europa kunnat byggas upp tack vare det skriftliga avtalet med Nato. Fördraget säkerställs att varje hot om krig i Europa är också ses som ett hot mot USA. i NATO-fördraget säkerställs att varje land skulle återgälda dessa uppfattningar. Politiska solidaritet erhölls således av samtliga medlemmar i Nato. Varje land har lovat att ta en andel i andras säkerhet.

I år sedan fördraget undertecknades, har andra initiativ bildats som ett resultat av Nato. År 1991 bildades den Nordatlantiska samarbetsrådet (NACC), och 1994 tog Partnerskap för fred (PFP) plats. 1997 byggde Euro-atlantiska partnerskapsrådet (EAPR) ny form av allians och samförstånd mellan andra länder.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.