Vad är socialpolitik?

Socialpolitiken är en politik som syftar till att ta itu med sociala frågor, allt från fattigdom till rasism. Många regeringar har byråer som formulera och administrera social politik, och regeringarna synsätt sociala frågor på olika sätt. Europa ses ofta som en progressiv modell när det gäller socialpolitik, med ett antal omfattande program som syftar till att främja jämställdhet i Europeiska unionen. Socialpolitiska reformer kan även äga rum utanför regeringen, som när samfundet organisationer arbetar för att stödja missgynnade medborgare.

Tanken bakom socialpolitiken är att vidta åtgärder för att främja människors välfärd är en allmänt bra idé. Den omedelbara effekten av socialpolitiken kan vara ekonomiska och sociala förbättringar i en nation, men många anser också att utnyttja andra människor är i sig bra, även om den inte ger omedelbara fördelar. I själva verket tycks forskning om socialpolitik som tyder på att försök till utjämning kan gagna samhället på både kort och lång sikt, till exempel, arbetar för lika inkludera kvinnor i arbetslivet har lett till en större och mer diversifierad arbetsstyrka, och tillhandahållande av hälso sjukvård genom regeringen att alla medborgare i Europa har sänkt kostnaderna för hälso-och sjukvård förutom att skapa en hälsosammare och mer produktiv befolkning.

Exempel på sociala principer är: statliga pensioner, välfärd för de fattiga mat frimärken, överkomliga bostäder, sjukvård, arbetslöshetsersättning, lika möjligheter och arbetsmarknadslagar som icke-diskriminering lagar och politiska initiativ är utformade för att främja missgynnade människor i samhället. Till exempel många nationer uppmuntra högskolor och universitet att ta emot elever oavsett behov, med målet att ge människor en ekonomisk nackdel chansen att gå på college, förbättra sina möjligheter.

regeringens socialpolitik kan innehålla tydliga lagar som syftar till att ta itu med sociala frågor, till exempel lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av ras, kön eller religion. De kan också handla om program och initiativ som används för att främja framsteg på det sociala området på något sätt, till exempel incitament för utvecklare som bygger bostäder till rimliga priser, Rural Health program åtkomst och program läskunnighet.

inom ett samhälle, kan företag och organisationer också delta i genomförandet av socialpolitiken. Företag som vill betraktas som socialt ansvarstagande, till exempel, kan donera till orsaker som stöd för förbättringar på det sociala området, eller kan ha inre politik som stödjer han kräver jämlikhet. Socialpolitik utveckling sker också i ett antal organisationer stora och små vilket skapar program för att ta itu med sociala frågor eller utöva påtryckningar på regeringen att göra funktionella lagändringar som kommer att öka sociala möjligheter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.