Vad är en underkommitté?

En underkommitté är en underordnad kommitté bestående av ledamöter som tillhör en större kommitté. Till exempel i senatens utskott för hälsa, utbildning, arbete och pensioner, finns det ett antal underkommittéer att diskutera särskilda frågor, såsom underkommittén för barn och familjer. Underkommittéer är en viktig del av utskottets organisation, eftersom de ger kommittéerna att fokusera på flera frågor utan att behöva engagera alla ledamöter, och de skapar större flexibilitet i kommitténs organisation. Det finns två huvudtyper av underkommitté: stående, och arbeta. En stående underkommittén är en som alltid existerar, gäller särskilda frågor som hänför sig till kommittén i allmänhet. En speciell typ av stående underkommitté verkställande underkommitté kan göra verkställande beslut på uppdrag av den större gruppen. En arbetsgrupp underkommittén har till uppgift att hantera en specifik och ofta tillfälliga problem: till exempel kan en kommun inrätta en underkommitté för att ta itu med civil klagomål mot polisen.

Medlemmar av en underkommitté brukar väljas eller väljas av andra medlemmar i utskottet, och de väljs ut på grundval av erfarenhet, kompetens och vilja att tjäna. Underkommittén håller vanligtvis möjlighet att mötas vid angivna intervall, utan att den överlappar med regelbundna möten, och medlemmarna kan få i uppdrag att periodiska rapporter till den allmänna kommittén om sina framsteg och problem. Underkommittémöten kan också stängas för allmänheten av sekretesskäl, särskilt när de är öppna möten inte kan hållas i slutna sammanträden av juridiska skäl och kommittéledamöter vill ha en chans att träffa officiellt utan offentlig tillsyn. Du får alltid höra en underkommitté enligt särskilt som en underkommitté. Ord som "provision" och "arbetsgruppen" används ibland istället. I dessa fall kan en underkommitté kan identifieras genom att titta på sitt medlemskap. Om medlemskap i en grupp är taget ur ett större kommitté, styrelse eller kommissionen och ledamöterna har fått särskilt utsedda av de större organisation, de anses vara en underkommitté, oavsett om de identifierar sig som sådana.

Visar på en underkommitté kan kräva en viss diplomatisk förmåga. Medlemmar av en underkommitté måste hålla andan i den större gruppen i åtanke, och eftersom de kan hamna talar för övriga ledamöter i utskottet, de måste vara försiktiga så att deras officiella uttalanden och ståndpunkter är formulerade på rätt sätt. När det gäller en verkställande stående underkommitté måste anser också frågor som budget, som kan bli avgörande när de fattar verkställande beslut.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.