Vad är Radio Free Europe?

Radio Free Europe är en radio organisation baserad i Europa och Mellanöstern. 1949 bildades den nationella kommittén för ett fritt Europa i New York, och Radio Free Europe etablerades som radiosändningar stationen i kommittén. Huvudkontoret på radiostationen var baserade i München, och den första sändningen sändes den 4 juli 1950.

uppdragsbeskrivningen för Radio Free Europe var främjandet av demokratiska värden och institutioner genom överföring av fakta och idéer. Fram till 1971 var den lyssnande allmänheten känner till att finansieringen för Radio Free Europe kom från Central Intelligence Agency (CIA). Fonder överlämnades till CIA via kongressen i USA. Det ursprungliga syftet med Radio Free Europe var att sända nyheter till folket bakom järnridån. CIA användes dock radiostationen att bedriva psykologisk krigföring från bakom järnridån. Alla riktlinjerna för programplaneringen och mycket av nyheterna skapades faktiskt av CIA. När allmänheten fick kännedom om CIA: s inblandning i Radio Free Europe, blev organisationen ett icke vinstdrivande företag som kartlade i delstaten Delaware. Den internationella TV-byrån tog över radiostationen.

By 1975, Radio Free Europe hade i kombination med anti-kommunistiska radiostationen Radio Liberty. Radio Liberty skapades 1951 av den amerikanska kommittén för befrielsen av folken i Ryssland. Därefter blev känd stationen som Radio Free Europe /Radio Liberty. De sovjetiska myndigheterna vid den tid försökte hela tiden att störa stationens sändningar av signaler störning radio. Med hösten Sovjetunionen genomgick Radio Free Europe /Radio Liberty många budgetnedskärningar. Huvudkontoret för stationen flyttades flera gånger tills de slutligen bosatte sig i Tjeckien 1995. Nuvarande innehåll på radiostationen är varierad och innehåller politiska nyheter, sport och musik program. Programmen är skriven och producerad och presenteras av medborgare i det land där de är baserade.

Radio Free Europe /Radio Liberty har expanderat i många olika delar av världen. Det finns nu en Radio Free Irak och Radio Free Afghanistan. Idag, Radio Free Europe sänder cirka 1000 timmar av innehåll i veckan. Den kan höras i 28 språk på radio och Internet och kan hittas på kortvåg AM och FM-radio.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.