Vilka är Federalist Papers?

Federalist Papers är en serie politiska artiklar skrivna av James Madison, John Jay och Alexander Hamilton. De artiklar publicerade 1787 och 1788, skrevs att vinna folkligt stöd för det nyligen föreslagna USA: s konstitution. De skulle etablera grundsatserna för vad som skulle bli den politiska filosofin om federalism i USA.

Federalist Papers skulle komma att bli känd som den viktigaste politiska avhandling i USA historia. Uppsatserna, som skulle bli en serie av 85 artiklar publicerades i sju månader mellan den 27 oktober 1787 och 28 maj 1788. De skrevs av författarna tillsammans under pseudonymen "Publius", en representation som de skriver för allmänheten.

Författarna var framträdande i arenan för revolutionära amerikansk politik. James Madison, den mest kända, hade varit den främsta författare av konstitutionen och skulle senare bli den fjärde amerikanska presidenten. Alexander Hamilton skulle senare bli den första USA: s finansminister. John Jay, som skrivit fem av federalistiska Papers uppsatser, var tidigare ordförande i den kontinentala kongressen och skulle senare ligga till första chefsdomare i USA.

Federalist Papers Författarna till federalistiska Papers skisseras en grundläggande form av American federalism. De uppmanade amerikanerna att acceptera den konstitution och statsskick som var son till val och anledningen till skillnad från regeringarna i många andra länder världen över. Federalisterna förespråkar ett delat federala regeringen, ett system för maktfördelning, en uppdelning mellan federala, statliga och lokala myndigheter, samt ett system för rättslig prövning. James Madison förespråkade förmåga republiken att arbeta i ett så stort område. Han hävdade att skillnaderna i uppfattning hela republiken skulle hjälpa födelse friheten alla amerikaner ville.

Federalist Papers federalisterna Papers som något annat än en stor pr-kampanj. Trots dessa kritiska röster har tidningarna överlevt sin författare och har överlevt som en viktig politisk handling in the 21st Century. Den Federalist Papers är fortfarande används av advokater, domare och nämndemän i tolkningen av konstitutionella lagar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.