Vad är en Nummerväxling?

Tulltaxeklassificering är handlingen att släppa import-och exportvaror i kategorier. Varje land har ett system för klassificering av avgifter, och varor som importeras till USA är indelade enligt Harmonized Tariff Schedule (HTS). Klassificeringen beslutat om är viktig eftersom den avgör hur mycket tull som tagits ut på objektet. Customs and Border Protection (CBP) är den avdelning som ansvarar för förvaltningen av klassificeringen.

Människor som kommer till ett land som ansvarar för klassificeringen av de objekt de förde med sig. Använda HTS eller liknande klassificering enhet i ett annat land, måste människor ges ett nummer och klassificering för varje objekt som importeras. CBP instruerar folk att använda rimliga försiktighetsåtgärder för att klassificera taxor, så att på måfå att placera objekt i olika kategorier undviks.

Tulltaxeklassificering är viktig eftersom den bestämmer betala tullar och skatter som ett företag betalar för varje sändning. Produkter prissätts med en vinstmarginal i åtanke, som avgörs genom att betrakta hur mycket skatt ska betalas på varor. Tulltaxeklassificering beror också på flera nationella och internationella lagar och förordningar. Förutom HTS, andra resurser finns för att sortera igenom tullar. Programvara såsom e-tull hjälper navigera och sortera varje taxa och avgör vilken kategori den tillhör i. Det har den senaste informationen om klassificering enligt ett lands regler och politik, och det är utformat för att vara lätt att använda så att den genomsnittliga personen har inga problem klassificering taxor med dess hjälp.

tullmyndigheten avdelningar i ett land är alltid aktivt över importerade och exporterade varor för att säkerställa att importtullar eller exporttullar deklareras ordentligt. Felaktig förklaring påverkar faktorer såsom tullsatser, import-och exportförbud och restriktioner, licensiering krav, ursprung, råvaror inspektion, skyddsåtgärder, riskhantering och handelsstatistik. Den myndighet avdelning recensioner klassificeringen för varje objekt i en tull revision. Som utbildas för att utföra en tull revision, måste avdelningen kunna besvara frågor som hur mycket erfarenhet de har med klassificeringen, vilken utbildning de har fått och hur de håller reda på ändringar i klassificeringssystemet.

korrekt klassificering av taxor kan vara överväldigande, eftersom det finns så många kategorier och felaktiga klassificering kan leda till högt arbetsuppgifter. Dessa varor att deklarera bör utnyttja alla tillgängliga resurser och gör sitt bästa för att gruppera objekt så som de var tänkta att grupperas. De som inte följer lagarna för klassificeringen kan ha sina beslagtagna varor och höll till dess att reglerna följs.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.