Vad är en polis’s Association?

Föreningar för poliser och andra tjänstemän inom verkställighet är vanliga i många länder. I de flesta fall är polis intresseorganisation en organisation som stödjer arbetet med poliser inom ett givet geografiskt läge, samtidigt som även erbjuder ett sätt att gemensamt delta i livet i stort. Eftersom organisationer av denna typ är ofta strukturerade för att ge stöd till kvinnor och män är verksamma inom en polisstyrka, kan föreningen vara ett sätt att säkra ytterligare förmåner och fördelar som livförsäkringar eller förhandla om bättre lön eller förmåner. För det mesta, kan varje aktiv polis ansöka om och bli medlem i den lokala polisen sammanslutning. Street cops liksom sergeanter skrivbord kvalificera sig för medlemskap. Det finns också några föreningar som gör pensionerade poliser för att behålla sitt medlemskap, ofta med en lägre årlig avgift och en liten ändring av medlemsförmåner.

Medan den typiska polismannen's förening ger ofta samma funktioner som alla broderliga Social Club, kan funktionen i organisationen går långt utöver att ge en källa till gemenskap bland officerare. Beroende på lokala lagar och seder, får organisationen att delta i åtgärder som har en direkt inverkan på den stående och allmänna välbefinnande av medlemskåren. Detta kan ske i form av förlikning i juridiska frågor som rör en medlem, undersöka och lösa klagomål eller andra missförhållanden, och förhandla med kommuner om löneökningar, arbetsvillkor, eller extra förmåner på uppdrag av alla poliser som tillhör sammanslutningen. En polisman associering kan också vara ett sätt för officerare att kollektivt investera i den allmänna välbefinnande i det samhälle där de verkar. Det är inte ovanligt att poliser organisation att sponsra enheter eller händelser att samla in pengar eller samla in medel för välgörande grupper, eller ens något så enkelt som att bygga ett kvarter park för barn eller att sponsra en lokal efter-skolan-programmet. Genom att kombinera insatser av alla officerare i föreningen, är det ofta möjligt att uppnå resultat som inte skulle vara möjligt annars.

Det är inte ovanligt att varje polisman associering att kräva att medlemmarna att följa uppförandekoder som är identiska eller åtminstone liknande dem som godkänts av kommuner för polis. Om en medlem gjort sig skyldig till brott mot denna kod, kan bestraffande åtgärder sträcker sig från böter till uteslutning ur föreningen helt. Dock kommer många föreningar att en utesluten medlem att återigen när de frågor som ledde till utvisning rättas och tjänstemannen kan visa att han eller hon är villig att följa villkoren i koden, förutsatt att tjänstemannen fortfarande är anställd vid en lokal poliskår.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.