Vad är konstruktiv Vräkning?

Förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst kan bli lite komplicerat ibland. Vanligtvis är det fråga om ett skriftligt hyresavtal ge rättsligt skydd för båda sidor, men i den verkliga världen, en bit papper är inte alltid sista ordet. Vissa hyresvärdar kan göra en fastighet så obeboeliga att hyresgästerna känner en stark förpliktelse att flytta ut före utgången av hyresavtalet. Användningen av sådana taktik på olagligt, eller åtminstone oetiskt, tvinga bort oönskade hyresgäster kallas konstruktiv vräkning .

Konstruktiv vräkning är faktiskt det rättsliga beslut som tagits efter en offensiv situation har uppstått. Till exempel en hyresgäst tecknar ett 12-månaders hyra för en ett sovrum hus. Han kan betala sin hyra till hyresvärden troget i nio månader. Vad hyresgästen kanske inte vet är att ägaren nu vill sälja huset och egendom till en kommersiell exploatör för en betydande vinst. Enligt villkoren i det ursprungliga hyresavtalet, är hyresgästen rätt att njuta av att hem i minst 12 månader. Vad händer under den tionde månaden kan avgöra om en konstruktiv vräkning verkligen har inträffat.

Under den tionde månaden i hyra, hyr hyresvärden ett bolag att riva ut på uppfarten från hyrt hus och tvingar hyresgästen att parkera på gatan. Även om detta kan vara en olägenhet, huset i sig fortfarande vara beboelig. Om uthyraren beslutar att stänga av vattentillförseln eller vägra att fastställa en värmare, men då hyresgästen får börja att ha vissa juridiska maktmedel gentemot hyresvärden. Han måste påpeka problemet till hyresvärden och ge en rimlig tid för nödvändiga reparationer.

Om tillräckligt med tid förflyter och vatten eller värme inte återställs, kan hyresgästen flytta lagligt ut och inte betala återstoden av hyran. Genom att göra huset obeboelig, hyresvärden har faktiskt "vräkta hyresgästen utan att gå igenom den korrekta rättsliga kanaler. Detta bör beaktas konstruktiv vräkning, även om en domare eller medlare kan ha att göra denna bedömning i ett senare rättsligt förfarande. I detta specifika fall skulle hyresvärden vara mindre benägna att stämma den tidigare hyresgästen för kontraktsbrott, eftersom hyresvärden kan fortfarande dra nytta av försäljningen av fastigheten.

Konstruktiv vräkning anses vara en olaglig taktik, eftersom hyresvärden skapar medvetet omänskliga förhållanden för hans eller hennes hyresgäster. Andra kränkningar av hyresavtalet kan också tolkas som konstruktiv vräkning, som inte erbjuder 24-timmars varsel innan en hyresgästens lägenhet. Ibland kan en samling av mindre överträdelser betraktas som konstruktiva vräkning när den ses som en helhet.

En viktig del när man försöker att hävda konstruktiv vräkning är dokumentation. En hyresgäst måste utrymma lokalen innan ansökan fordran i konstruktiv vräkning mot hyresvärden. Innan du lämnar bör dock hyresgästen ta foton eller videofilmer av fastigheten som det såg ut vid tidpunkten för lediga tjänster. Proffs kan även hyras för att inspektera lokaler för bevis för farliga levnadsförhållanden. Miljö-test kan också göras för att påvisa några biologiska risker. I många hyresvärd /hyresgäst tvister, en domare eller medlare måste övertygas om att en konstruktiv vräkning verkligen har inträffat.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.