Vad är Asbest förordningar?

Asbest regler är regler som avser asbest, ett farligt ämne som en gång var ofta i byggsektorn och vissa andra branscher. Användning av ny asbest för ett antal tillämpningar är förbjuden enligt dessa bestämmelser på många områden i världen, och i vilka situationer asbest lagligen kan användas omsorgsfullt och tydligt. Dessa förordningar omfattar också bestämmelser för att hantera hälso-och säkerhetsrisker för alla, från personer som arbetar kring asbest till skolbarn som kan exponeras i äldre byggnader.

Många nationer har asbest bestämmelser som täcker hela landet, med ytterligare regionala bestämmelser som kan variera. Ett viktigt område av asbest regler gäller vad man ska göra med asbesthaltiga material från äldre konstruktion. Sådant material kan ofta lämnas kvar så länge de är intakta, men om de behöver tas bort, en rad bestämmelser täcker som kan ta bort dem, hur de kan tas bort och vad som behöver göras med dem när de väl är tryggt tas bort. Detta är avsedda att minimera exponeringen för asbest genom dålig hantering metoder.

Asbest föreskrifter också mandat tester för asbest, särskilt i lokaler där människor som är särskilt utsatta för exponering kan hittas. Till exempel i skolor, kan lagen föreskriver att testning bör förekomma på alla äldre byggnader som kan innehålla asbest, och att om materialet är identifierat, är en minskning plan utarbetad för att ta bort det så att barn inte kommer att exponeras för.

Andra asbest förordningar behandlar ämnen såsom arbetstagarnas säkerhet i anläggningar där asbest hanteras, vilken typ av material kan fortfarande lagligt göras från asbest, hur nya asbest armatur skall installeras, och som är behörig att arbeta med asbest. Dessa bestämmelser erkänner också riskerna för människor som entreprenörer, rörmokare och elektriker som kan komma i kontakt med asbest i sitt arbete.

Människor ofta kan få en kopia av lokal asbest förordningar en lokal myndighet. Detta är ofta rekommenderas innan man börjar på en asbest tester och minska projekt. Nationella miljöskydd och arbetstagarnas byråer säkerhet kan tillhandahålla exemplar av relevant nationell lagstiftning. Många har också publikationer såsom handböcker och broschyrer som kortfattat diskutera oron asbest och täcker grunderna i hur materialet ska hanteras. De kan också ge hänvisningar till laboratorier som gör försök, tillsammans med entreprenörer som framgångsrikt har fullföljt asbest program minskning utbildning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.