Vad är det bästa sättet att återvinna avfall?

Det finns många olika sätt att återvinna avfall, och de är i hög grad beroende på vilken typ av avfall som måste återvinnas. Många grundläggande former av avfall, som glas flaskor eller aluminiumburkar, kan vara lätt att återvinna, medan saker som elektronik och batterier kan kräva lite mer arbete att återvinna. Man kan generellt återvinna avfall som är mycket giftiga, liksom, men ofta kostar en avgift eller kräver köra till en av endast en handfull anläggningar i en stat eller land.

Det bör noteras att det finns vanligen en distinktion mellan en kompostering program och ett program för att faktiskt återvinna avfall. Även om den allmänna principen är ungefär densamma, kompostering innebär organiska material tillåts eller uppmuntras att bryta ner i marken som sedan kan återanvändas. Återvinning, å andra sidan finns det material och bryter dem i deras beståndsdelar och renar dem något så att de kan återanvändas igen i fortsatt tillverkning. Generellt sett finns det dock viss försämring i kvalitet, så att till exempel kan vitt skrivpapper återvinnas och förvandlas till ett brunt papper eller kartong.

De flesta städer i USA erbjuder återvinningsprogram som gör det relativt enkelt att återvinna avfall. Många kommuner erbjuder curbside pickup, där invånarna kan få en särskild behållare för gemensamma husgeråd avfall som kan återvinnas. För att återvinna avfall i dessa, allt man behöver göra är att rengöra avfall något, och kasta det som man skulle skräp, men i ett speciellt fack. I vissa områden, skall avfall skiljs åt av material, t. ex. i glas, metall, plast och papper. På många områden kan dock avfall blandas och sorteras senare, antingen manuellt eller genom mekaniska hjälpmedel.

I områden där curbside pickup inte är tillgänglig ofta avfallshanteringsanläggningar erbjuda återvinning genom sina normala program. Återvinning av avfall på dessa platser är nästan alltid gratis, i motsats till den avgift som införs genom bortskaffande av avfall. Vissa stater har anläggningar som erbjuder pengar i utbyte för återvinning av vissa material, generellt flaskor och burkar, som oftast är märkt som en återköpsvärdet.

Industriell materialåtervinning oftast sker på särskilda anläggningar. Kan till exempel avfall betong eller byggmaterial ofta kan återvinnas genom att sammanföra dem till en industriell materialåtervinning plats. I vissa fall kan en liten avgift får tas ut för återvinning av dessa material, men i andra fall deras förfogande subventioneras av en lokal regering.

Kläder och elektronik som fortfarande funktionellt skick lättast kan återvinnas genom att donera dem till en gratistjänst som redisburses dem. I fall där elektronik inte längre är livskraftiga, kan de vara böjda in genom en särskild elektronikåtervinning program. Många program finns för vissa enheter, som mobiltelefoner eller datorer, och en del tillverkar innehålla ett program för återvinning och kit med nya produkter. Man bör vara medveten dock att det finns vissa risker i samband med återvinning elektroniska komponenter, till exempel en hårddisk eller mobiltelefoner, som kan innehålla personlig information.

Andra poster, t. ex. målarfärg, lysrör, och kemiskt behandlade träprodukter kan återanvändas endast i särskilda anläggningar. Beroende på hur dessa medel får ta ut en inkassoavgift. Icke desto mindre kan de återvinnas om de hanteras korrekt, och återvinning av dessa giftiga produkter kan kraftigt minska miljöpåverkan på jorden.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.