Vilka olika typer av brandsläckare?

Det finns olika typer av brandsläckare som kan användas när släcka en brand. Vilken typ av brandsläckare du använder bör vara avhängig av vilken typ av brand är det. Det finns fyra vanliga typer av bränder klassificeringar som anges på brandsläckare för att hjälpa dig att bättre förstå vilka en skall användas. Dessa fyra typer är också ges numeriska kreditbetyg som ska användas som en guide för hur mycket branden kan hantera. Till exempel högre numeriska betyg, desto mer brandsläckning styrka.

Klass A består av fasta ämnen eller vanliga brännbara material såsom trä, papper, de flesta plast eller papp. Klass B består av brandfarliga vätskor såsom fotogen, fett, bensin eller olja. Klass C består av elektriska komponenter, t. ex. apparater, uttag, brytare eller kablar. Denna klass är inte ges ett numeriskt betyg. "C" betyder att det är icke-ledande. Klass D består av metaller såsom aluminium, magnesium, kalium eller natrium. Dessa typer av brandsläckare finns ofta i kemiska laboratorier och inte innehålla någon numeriska betyg, eftersom de endast är avsedda för att släcka bränder består av dessa material.

Brandsläckare kommer att ha en eller flera klasser som anges på dem för att förklara vilken typ av brand det i första hand är används för. Det finns också fyra vanliga typer av brandsläckare.

brandsläckare vatten eld är det billigaste men det mest använda. Den är fylld med vatten och tryck med syre och vanligtvis skulle användas för klass A-bränder. Denna särskilda brandsläckare inte skulle vara lämplig för flytande eller elektriska bränder.

brandsläckare skum eld och pulver brandsläckare är både pulver brandsläckare. Skummet brandsläckare är dyrare än vatten, men också mer mångsidig. Den är fylld med skum och trycksatta med kväve och vanligtvis skulle användas i klass A och B bränder men rekommenderas inte för elektriska bränder.

torra brandsläckare pulver eld behandlade flera ändamål brandsläckare. Den är fylld med pulver och är även trycksatt med kväve, men kan användas för klass A, B och C bränder. Särskilda pulver görs tillgängliga för klass D metall bränder. Använda ett pulver brandsläckare kan skriva klibbig eller frätande rester som kan vara skadliga för ytan som har besprutats.

CO 2 brandsläckarna är den koldioxid brandsläckare, vilket är idealiskt för elektriska bränder och kan även användas för att släcka vätskor, klass B och C bränder. Detta brandsläckare innehåller koldioxid och är mycket tryck. Det lämnar inte till farliga rester men den har också ingen säkerhet efter brand, vilket innebär att om det inte kunna tränga undan tillräckligt med syre kan elden en nytändning.

Med fyra vanliga typer av brandsläckare, välja vilken som skall användas för att sätta ut en brand skulle bero på situationen. När du köper en brandsläckare, bör en grunda sitt beslut i enlighet med vilken typ av bränder de är mer benägna att råka ut för och vilka ärenden de önskar mest för att skydda.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.