Hur får jag reda på radonrisk?

Radon är en naturligt förekommande form av strålning som frigörs när uranet bryts ned i jord. Gasen är helt färglöst, luktfritt, och framstående i många hem och äldre byggnader. Inomhus radonhalter har visat sig vara mycket farliga för människors hälsa, det är den främsta orsaken till lungcancer och det har samband med ett antal andra långsiktiga hälsoproblem. Fastställande av radon risk i ett hem eller företag är viktigt att bevara hälsa och säkerhet för invånarna. Folk kan få information om radon risk genom att titta på kartor radon distribution, inköp kit hem testa och hyra professionella utvärderare.

Många stad, stat, eller den federala regeringen erbjuder kartor och information rörande förekomsten av radon över olika geografiska områden. Nationella hälso-och miljöskydd webbplatser ofta uppdaterar statistik om potentiella radonrisk, som visar fördelningen kartor som accent de områden där uran och radon innehåll är som störst. Vissa privata geologiska lantmätare kan också ge tillförlitlig information om radon risk i vissa områden. Det är viktigt att komma ihåg att radon kartorna är generella och att ett enskilt hem eller en byggnad kan fortfarande bli föremål för höga halter av radon även om det är i ett geografiskt område av statistiskt låg uranhalt.

Hem test vilka kan erbjuda mer direkta åtgärder av radon risk. Testkit finns kommersiellt tillgängliga på många hårdvara och hem butiker byggnad, online-återförsäljare, och statligt stödda organisationer. Det finns många typer av satser som erbjuder antingen kort-eller långsiktiga bedömningar av radon risk. En kort sikt medföljer en detektor som en person kan stoppa i en källare eller den lägsta våningen i ett hus, där de högsta nivåerna av radon är mest sannolikt att existera. Detektorn mäter radon i ca en vecka, och skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys.

Kortfristiga provtagningsutrustning kan vara till hjälp för fastställa förekomsten av radon, men deras mätningar är inte alltid exakta. Radon tenderar att fluktuera över tiden, och ett kortsiktigt meter kan under-eller överskatta genomsnittet. Många experter rekommenderar långsiktiga provtagningsutrustning, som tar mätningar över loppet av ett år eller mer, för att få en bättre representation av radon risk.

För att exakt bestämma risken för radonexponering kan en person hyra ett team av offentliga eller privata radon experter. Radon testare använder sig av sofistikerad utrustning för att kontrollera strålning och gas i luften, stiftelser, omgivande mark, och vatten över tiden. De flesta professionella radon testare utbildas också radonsanering, innebär att de kan vidta åtgärder för att minska mängden radon i ett hus eller byggnad. Begränsning kan innebära att installera en fläkt eller vakuum system, eller möjligen återuppbygga en hel stiftelse. Genom att effektivt provning och förmildrande radon kan proffs hjälpa till att skydda en persons hem och familj.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.