Vad är Churg-Strauss syndrom?

Churg-Strauss syndrom är en ovanlig autoimmun sjukdom beskrevs första gången 1951. Det är en form av vaskulit, där blodkärlen blir inflammerade, och inflammationen sprider sig till organsystem som lungor och hud. Historiskt var detta villkor dödlig utgång, eftersom kroppen inte kunde klara av inflammation. Moderna behandlingar har gjort Churg-Strauss syndrom hanterbara, särskilt om det upptäcks tidigt, innan patienten har haft organskada.

Detta villkor brukar börjar med uppkomsten av allergisk rinit, näspolyper, och sinus irritation. Så småningom utvecklar patienten astma, som blir svårare i takt med Churg-Strauss syndrom småningom övergår till den tredje etappen, som omfattar skador på kroppens organsystem. Om blodprov tas från patienten, visar de ändå en hög koncentration av en typ av vita blodkroppar som kallas en eosinofila. Normalt dessa celler är en del av immunförsvaret, men när de förekommer i stort antal, orsakar de inflammation.

Symptom på Churg-Strauss syndrom kan omfatta andnöd, illamående, kräkningar, diarré, vikt förlust, hudproblem, och buksmärta. Churg-Strauss kan också omfatta de nerver som orsakar stickningar, domningar och smärta. En läkare kan använda en kombination av blod arbete, patientens historia och medicinska studier bildbehandling att diagnostisera en patient med tillstånd och fastställa omfattningen av skadan. Patienter kan höra Churg-Strauss syndrom kallas allergisk angit eller allergisk granulomatos.

behandling för detta tillstånd innebär höga doser av prednison att behandla inflammation, med dosen successivt trappas ned över tiden. Immunosuppressiva läkemedel kan också användas för att moderera immunsystemet. Behandlingen kan ta ett till två år, med patienten noggrant övervakas under behandlingen för att bekräfta att doseringar av läkemedel är lämpliga och att leta efter tecken på skada. Patienterna ser ofta en reumatolog för Churg-Strauss syndrom behandling.

likhet med många andra autoimmuna sjukdomar, är orsaken till Churg-Strauss syndrom inte känd. Det verkar inte vara en genetisk komponent, och villkoret inte är överförbara, eftersom det innebär ett grundläggande problem med patientens immunsystem, snarare än ett sjukdomsframkallande agens som skulle kunna överföras. Män och kvinnor verkar vara lika stora risk att drabbas av detta tillstånd, och den genomsnittliga åldern för debut är runt medelåldern. Patienter kan ibland leva i åratal i ett tidigt skede av syndromet, och det kan vara svårt att diagnostisera eftersom symptomen ofta är vaga och mycket breda i ett tidigt skede. Sällsynthet villkoret innebär också att en läkare kommer att vara mindre benägna att misstänka Churg-Strauss tills syndrom har kommit ganska långt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.