Hur Visual Cortex organiserad?

All visuell information som det mänskliga sinnet får behandlas av en del av hjärnan som kallas visuella cortex . Den visuella cortex är en del av det yttersta lagret av hjärnan, cortex, och ligger på rygg pol Nackloben, mer helt enkelt, i nedre bakre delen av hjärnan. Den visuella cortex får sin information via prognoser som sträcker sig hela vägen genom hjärnan från ögonglober. Prognoserna passerar först genom en mellanlandning punkt i mitten av hjärnan, en almondlike klump kallas Lateral knäkroppen , eller LGN. Därifrån förväntas den visuella cortex för bearbetning.

Visual cortex är indelad i fem områden, som heter V1, V2, V3, V4 och MT, som ibland kallas V5. V1, som ibland kallas striate cortex på grund av sin randiga utseende när färgade och sätta i mikroskop, är den i särklass största och viktigaste. Det kallas ibland primära visuella cortex eller område 17. De andra visuella områden kallas extrastriate cortex . V1 är en av de mest omfattande studerade och förstod områden i den mänskliga hjärnan.

V1 är en cirka 2 mm tjockt lager av hjärnan med det område med en index-kort. Eftersom det är scrunched upp, är dess volym bara några kubikcentimeter. De neuroner i V1 är organiserade på både lokal och global nivå, med horisontella och vertikala organisationsscheman. Relevanta variabler som skall tas ut från de råvaror sensoriska data ingår färg, form, storlek, rörelse, orientering och andra som är mer subtil. Den parallelized karaktär beräkning i den mänskliga hjärnan innebär att det finns vissa celler som aktiveras av närvaron av färg A, andra aktiveras av färg B och så vidare.

Den mest uppenbara organisatoriska protokoll i V1 är att de horisontella lager. Det finns sex huvudsakliga lager, märkt med romerska siffror som jag genom VI. Jag är det yttersta lagret, längst bort från ögonglober och LGN därmed emot minst antal direkta prognoser innehåller visuella data. Den tjockaste nerv buntar från LGN projiceras i skikt V och VI, som i sig innehåller nerver som skjuter tillbaka in i LGN och bildar en återkoppling. Feedback mellan avsändaren av visuell data (LGN) och processor (V1) är till hjälp för att klargöra vilken typ av tvetydiga känsla data.

Raw sensoriska data kommer från ögonen som en ensemble på nerv-skjutningar som kallas en retinotopic karta . Den första serien av nervceller är konstruerade för att utföra relativt enkla analyser av sensoriska data-en samling nervceller i syfte att utreda vertikala linjer kan aktiveras när en kritisk tröskel visuella "pixlar" visa sig vara konfigurerat i ett vertikalt mönster. Högre nivå processorer gör sina "beslut" baserat på preprocessed uppgifter från andra nervceller, till exempel en samling nervceller som kan detektera hastigheten hos ett objekt kan vara beroende av information från nervceller som syftar till att upptäcka föremål som separata enheter från deras bakgrund.

En annan organisatoriska ordningen är den vertikala eller kolumner, neurala arkitektur. En kolumn sträcker sig genom alla horisontella lager och består vanligen av nervceller som besitter funktionella likheter, ("nervceller som eld tillsammans, tråd tillsammans"), och gemensamma drag i deras fördomar. Till exempel kan en kolumn emot information enbart från höger öga, den andra till vänster. Kolumnerna har oftast subcolumns, som kallas macrocolumns och microcolumns , respektive. Microcolumns kan vara så små att det endast innehålla ett hundra enskilda nervceller.

Att studera detaljerna i informationsbehandling i den mänskliga hjärnan är svårt på grund av den komplexa, ad hoc, och till synes stökigt sätt på vilket primat hjärnor utvecklats, liksom den komplicerade karaktären att varje hjärna är säker på att visa på grund av dess stora uppgift. Selektiv skada av visuella cortex i djurförsök är historiskt en av de mest produktiva (och kontroversiella) sätt att undersöka neurala funktion, men den senaste tiden har vi utvecklat verktyg för att selektivt inaktivera eller aktivera specifika områden i hjärnan utan att skada dem. Upplösningen på vår hjärna scanningapparatur ökar exponentiellt, och våra algoritmer ökar i sofistikerade att hantera strömmen av data karakteristiska för kognitionsforskning. Det är inte osannolikt att föreslå att vi en dag kommer att kunna förstå det visuella cortex i sin helhet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.