Vad är autosomalt dominant gener?

flesta egenskaper, både fysiska och beteendemässiga, överförs från förälder till avkomma, även om vissa förändringar kan uppstå på grund av en mutation eller fel i den genetiska koden. Generna finns inom cellerna i alla organismer utföra de uppgifter som krävs för att alla egenskaper för att komma till uttryck. Under sexuell reproduktion, avkomma ärver en gen för varje egenskap från en förälder och en annan kopia från den andra föräldern. Autosomalt dominant gener är ett sätt att gener ärvs. Termen autosomalt dominant gener används ofta för att beskriva metoden för arv av vissa sjukdomar och störningar.

Gener är grunden för alla egenskaper hos en organism och finns i mer än en form som kallas alleler . De olika alleler för varje gen kod för olika typer av samma egenskap. Det är till exempel ögonfärg bestäms av samma gen, men skillnaderna i färg beror på olika alleler av genen.

Det är inte alla alleler av en gen uttrycks lika. Ofta när en cell har olika alleler för samma gen, tar en allel företräde framför den andra. Den egenskap som är uttryck är dominerande att den som inte är det. Fortsätter med förenklade ögonfärg exempel är brun ögonfärg dominant till blå ögonfärg. Om en person har en allel för bruna ögon och en allel för blå ögon, kommer den person som har bruna ögon.

Alla gener finns långa DNA-strängar som kallas kromosomer. Organismer som återger sexuellt har två typer av kromosomer, autosomer och könskromosomer. Könskromosomer är de två kromosomer som bestämmer könet på organismen, medan autosomer alla andra kromosomer. Autosomalt dominant gener är arv av egenskaper som finns på autosomer, inte könskromosomer.

sjukdomar och störningar kan orsakas av en mutation eller ett fel i en gen som skickas genom familjer. Autosomalt dominant arv av en sjukdom eller störning innebär att den onormala genen är belägen på en av autosomer och allelen är dominant till nonmutated form. I dessa fall är det bara en kopia av den onormala genen som krävs för att sjukdom eller störning uttrycks hos avkomman.

Om en förälder har en mutation i en dominerande allel av en gen, där är en 50% chans att en avkomma också kommer att ha den onormala genen. Eftersom mutationen är belägen på en av autosomer kommer kön avkomman inte påverka resultatet av sjukdom eller störning. Ett vanligt exempel på en sjukdom som orsakas av autosomalt dominant gener är Huntingtons korea eller Huntingtons sjukdom.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.