Vad är akut promyeloisk leukemi?

akut promyeloisk leukemi (APL), eller akut myeloisk leukemi subtyp M3, är en typ av cancer som påverkar blod och benmärg. Detta tillstånd, som kännetecknas av svåra blödningar, resultat av en samling av omogna vita blodkroppar som kallas "promyelocyter" i blod och benmärg. Den promyelocyter ersätta den normala blodkroppar och blodplättar, och orsakar en minskning av den normala blodkroppar.

blödningar i samband med akut promyeloisk lukemia kan visas som kroppen blåmärken, pinhead-stora utbrott under huden, näsblod , blödning i munnen, och blod i urinen. Drabbade även kvinnor kan uppleva kraftigt blodflöde som en del av menstruationsblödningar. Feber, trötthet, ökad mottaglighet för infektioner, och ben-och ledsmärtor är några av de andra stora APL.

ökad mottaglighet för feber och infektioner åstadkoms genom att sänka kroppens försvar på grund av minskningen av mogna vita blodkroppar. På samma sätt leder den ständiga blödningar och den snabba minskning av röda blodkroppar och blodplättar till blodbrist och trötthet. Blödningen symptom på akut promyeloisk leukemi är ibland hittas i samband med disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), där blödning uppstår från huden, luftvägarna och mag-och skrifter, och till och med kirurgiska sår på kroppen.

En akut promyeloisk leukemi prognos genomförs baserat på flera faktorer, bland annat en vita blodkroppar (WBC). APL är en subtyp av akut myeloisk leukemi (AML), som indelas i sju stora subtyper, M1-M7, beroende på vilken typ av myeloida celler som är onormal. Av dessa sju subtyper, är de patienter med M3 eller akut promyeloisk leukemi visar sig ha större chanser till överlevnad och bättre resultat. APL är vanligast observerade hos medelålders människor och små barn med latinamerikanska eller Medelhavet härkomst.

Den metod för behandling av APL är annorlunda än andra leukemi subtyper. En särskild form av "differentiering terapi," kallade all-trans-vitamin A-syra (atra) behandling är anställd för behandling av akut promyeloisk leukemi. ATRA inducerar omogna promyelocyter att mogna och därmed hindrar deras spridning. ATRA följt av kemoterapi visar att bota APL fullständigt i mer än 75% av patienterna. Vissa patienter kan uppleva ett återfall av APL, men underhållsbehandling med ATRA, låg dos kemoterapi och arseniktrioxid har visat att minska återfall av sjukdomen.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.