Vad finns olika typer av myggnät?

Många människor är bekymrade och medvetna om de problem som myggen kan presentera. Från sjukdomar som de får bära till de mer mindre irritation av deras bett och eventuell smitta från bita reaktion, människor önskan att hålla dessa irriterande insekter borta. Myggnät är ett av sätten att hålla myggorna utanför de områden där deras närvaro är ett problem.

myggnät finns i olika utformningar för mångsidig användning. Vissa myggnät är förbehandlade med ett bekämpningsmedel för extra skydd, och andra nät finns obehandlade. Det primära syftet med myggnät är att skapa en ogenomtränglig barriär mellan människor och myggor.

Många myggnät utvecklas med utomhus i åtanke, där myggen är det största problemet. Men i många delar av världen kan myggor vara ett problem i och utanför. Hursomhelst, det finns myggnät för att hjälpa till med kontroll i de flesta varje situation.

För uteservering eller bara koppla av, myggnät finns för innesluter lusthus, mat tält och även uteplats bord med parasoll. Samma skydd finns från myggnät för att täcka sängar, barnsängar och sovsäckar. Likaså myggnät finns för på språng användning också. Hattar med myggnät inbyggd är lätt tillgängliga för vandring, fiske eller jakt, eller så kan du designa din egen myggnät för andra ändamål, till exempel omfattar en barnvagn, genom att köpa ett parti eller en bult i nätet och klippa och fästa så att de passar .

De flesta myggnät är avsedda att antingen hänga från en central punkt som toppen av ett tält, paraply, tak, eller när det är tillämpligt, och sedan drapera till marken. Men när hängande inte är möjligt eller lämpligt, fristående eller självbärande myggnät kan köpas. Vissa myggnät är konstruerade för fristående, pop-up-kapslingar. I huvudsak finns det ett myggnät utformade för någon situation som kan motivera skydd.

Valet att använda renade eller myggnät är beroende på vad du föredrar. Behandlade myggnät oftast behandlas med permetrin. Permetrin är en av människan skapad insektsmedel, inte att förväxla med ett insektsmedel. Vid behandling av tyger, permetrin binder till tyget s fibrerna torkat en gång. Studier har visat att permetrin inte är skadlig för miljön, och behandlas tyg, en gång torkat är säker att använda även till små barn. Det bryts ner i solljus och kan tas bort, så effektiviteten i förbehandlat myggnät är inte obegränsad, och nätet kan behöva behandlas igen med jämna mellanrum med en permetrin spray.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.